„Latamy kiedy chcemy!” Co oznacza „rzetelność przewoźnika” w lotniczym transporcie towarów?

aircraft.jpeg

Jak każdy inny rodzaj transportu, transport lotniczy posiada szereg specyficznych właściwości z punktu widzenia planowania jego zastosowania w procesach logistycznych. Do podstawowych zagrożeń, które mogą napotkać zleceniodawcy transportów lotniczych, należą:

  1. Brak wolnej przestrzeni ładunkowej w wymaganym czasie.
  2. Stawka jest znacznie wyższa niż oczekiwano.
  3. Ładunek nie jest przygotowany do transportu: brak opakowania, dokumentów itp.
  4. Nastąpiły zmiany w regulacjach dotyczących transportu lotniczego.


Powyższe zagrożenia w tym czy innym stopniu dotyczą każdej gałęzi transportu, jednak w transporcie lotniczym często pojawiają się one nieoczekiwanie, są szczególnie dotkliwe i wymagają o wiele więcej wysiłku.

Jak można połączyć procesy logistyczne z zastosowaniem transportu lotniczego z procesami planowania i prognozowania? Swoim doświadczeniem dzielą się specjaliści z Działu przewozów lotniczych Grupy TELS.

Problem nr. 1. Brak wolnej przestrzeni ładunkowej w wymaganym czasie i/lub stawka jest znacznie wyższa niż oczekiwano.

Te dwa zagrożenia zazwyczaj są powiązane ze sobą i powstają w szczycie sezonu. Dla przykładu, na najbardziej popularnej destynacji we frachcie lotniczym, a mianowicie z Chin, sezon szczytu rozpoczyna się już we wrześniu-październiku i kończy się bliżej lutego. W tym okresie stawki wzrastają najmocniej, a przestrzeń ładunkowa jest zarezerwowana z wyprzedzeniem.

W jaki sposób te problemy są rozwiązywane dla Klientów Grupy TELS? Bezpośrednie kontakty biznesowe z największymi liniami lotniczymi oraz rosnące wolumeny przewozów pozwalają pracownikom firmy TELS otrzymywać prawie ekskluzywne warunki współpracy.

Niezwykle rzadka oferta na rynku usług logistycznych – gwarancja stawek na towarowe przewozy lotnicze z Chin do Rosji na okres do 9 miesięcy. Stali zleceniodawcy przewozów lotniczych w Grupie TELS mają zagwarantowaną przestrzeń ładunkową na tym kierunku w potrzebnym okresie i w gwarantowanej stawce, co pozwala im na pewne planowanie swojej działalności logistycznej i budżetu.

Ale i dla nowych zleceniodawców specjaliści Grupy TELS mogą znaleźć możliwość pilnej dostawy ładunku. Przykładów takich transportów jest wiele, a jeden z ostatnich – to Chin w grudniu.

Problem nr. 2. Ładunek nie jest przygotowany do transportu

Więksi chińscy producenci i eksporterzy zazwyczaj już są w stanie poprawnie przygotować towary do przewozu w transporcie lotniczym. Ale często zdarza się mieć do czynienia z nadawcami, którzy nie posiadają wymaganego doświadczenia i odpowiednich specjalistów.

Najbardziej typowe problemy, które rozwiązujemy podczas organizacji przewozów lotniczych, to:

  • opakowanie towaru nie spełnia regulacji w zakresie transportu lotniczego;
  • brak wymaganych dokumentów: certyfikatów, paszportów bezpieczeństwa itp.

Każda linia lotnicza, oprócz ogólnie obowiązujących regulacji dotyczących transportu lotniczego, ma również swoje własne wymagania, w tym również wobec opakowania ładunków: niektóre przyjmują ładunki tylko w boksach, niektóre tylko na paletach itp. Statki powietrzne posiadają różne wymiary przedziałów ładunkowych, z czego często wynika potrzeba korekty wysokości miejsca ładunkowego.

Za pomocą sieci partnerów i agentów w krajach nadania specjaliści grupy TELS przygotowują wszystkie ładunki (w tym niebezpieczne, wymagające temperatury kontrolowanej, ponadgabarytowe i ciężkie itp.) do przewozu samolotem.

Najciekawsze studium przypadku z doświadczenia tego roku – przewóz z Chin 3,4 ton ciekłych chemikaliów 3 klasy niebezpieczeństwa z przepakowaniem do specjalnie zakupionych pojemników i przygotowaniem kompletu dokumentów: certyfikatów, paszportu bezpieczeństwa, deklaracji celnej itp.

W przypadku dostaw z Chin, w porozumieniu z niektórymi liniami lotniczymi opakowanie towarów odbywa się na magazynie agenta lotniczego bezpośrednio do kontenerów i na palety tych właśnie linii lotniczych, co pozwala na uniknięcie dodatkowego przepakowania na terminalu lotniska i zmniejszenie ryzyka przypadkowego uszkodzenia ładunku.

Problem nr. 3. Nieoczekiwane zmiany w regulacjach dotyczących transportu lotniczego.

Ten problem powstaje dość rzadko, ale jeśli już powstanie, to może na jakiś czas sparaliżować przewozy pewnych rodzajów ładunków.

Najlepszym przykładem takiej sytuacji było wprowadzenie w kwietniu 2016 roku zakazu przewozu handlowych partii akumulatorów litowo-jonowych w przedziałach ładunkowych samolotów pasażerskich wraz z jednoczesnym zaostrzeniem warunków przewozu tych towarów samolotami towarowymi.

Wskutek tego, większość firm logistycznych tymczasowo zaprzestało przyjmowania zleceń na przewozy lotnicze akumulatorów z Chin, mimo iż zapotrzebowanie na ten towar na rynku istnieje zawsze (akumulatory dla telefonów komórkowych, powerbanków itp.). Przyczyną było to, że wraz z koniecznością przebudowy logistyki powietrznej, chińscy producenci byli nie przygotowani do wysyłania swoich wyrobów w wymaganym opakowaniu wraz z odpowiednim kompletem dokumentów.

Jak tę sytuację dla swoich Klientów zniwelowała Grupa TELS?

Shidlovskiy.jpgJuri Szydłowski, kierownik Działu przewozów lotniczych Grupy TELS: „Dzięki temu, że: a) wszyscy pracownicy naszego działu został przeszkoleni z zasad przewozów ładunków niebezpiecznych w transporcie lotniczym; b) nasz agent lotniczy w Chinach umiał sporządzać deklaracje na te ładunki; c) posiadamy dobre kontakty biznesowe z linią lotniczą AirBridge Cargo; na tamtą chwilę staliśmy się prawie ekskluzywnym dostawcą usług w zakresie przewozów akumulatorów litowo-jonowych na trasie Chiny-WNP. Przez pół-roku przewieźliśmy około 50 ton akumulatorów”.


W razie zaistnienia takich sytuacji zleceniodawcy i dostawcy Grupy TELS otrzymują specjalne instrukcje w sprawie przygotowania ładunku w postaci check-listy – zaznaczenie wszystkich punktów oznacza gotowość towaru do przewozu w transporcie lotniczym. Na magazynie agenta lotniczego w pobliżu lotniska odbywa się szczegółowe sprawdzenie i, w razie konieczności, dopracowanie ładunku: wymiana opakowania, oznakowanie itp.

***

Umiejętność rozwiązywania trudnych zadań w każdych okolicznościach, umiejętność przewidywania zagrożeń i prewencyjnego podejmowania środków w celu ich zmniejszenia – są to cechy solidnego dostawcy usług logistycznych.

Unikatowe doświadczenie zawodowe Grupy TELS w zakresie frachtu lotniczego – do usług Partnerów i Klientów firmy!

ZAPYTANIE O WYCENĘ