Logistyka 2020-2021: życie po pandemii

Dział analityki i badań marketingowych Grupy Kapitałowej TELS przeprowadził audyt marketingowy branży logistycznej w nowych warunkach. Raport przedstawiony kadrze zarządzającej wyższego szczebla spółki zawiera wyniki analizy trendów na rynku logistycznym, ocenę potencjału różnych sektorów rynku, zachowania branż w sytuacjach kryzysowych, prognozy rozwoju oraz potencjał rynku TSL dla różnych rodzajów transportu i kierunków przewozów.

Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie jednej z części raportu: trendów rynkowych, które ukształtowały się i umocniły w wyniku pandemii i które będą kształtować przyszłość logistyki transportu.

Niestety pandemia jeszcze się nie skończyła, ale już w dużym stopniu zmieniła świat, zaś zmiany te są trwałe. Jakie zadania, znaczenie i cele, formaty współpracy dyktuje nam nowy świat?

Transformacja biznesowa i zmiany w łańcuchu dostaw

W branży logistycznej, podobnie jak w wielu innych branżach, zauważa się przyspieszenie procesów transformacji. Pandemia COVID-19 przyniosła dynamiczne zmiany w automatyzacji przestrzeni roboczej i o kilka lat przybliżyła cyfryzację branży. Transformacja biznesowa przebiega następująco:

 • Modernizacja wszystkich punktów interakcji w łańcuchu dostaw, w tym stworzenie cyfrowej interakcji z klientem podczas realizacji zleceń i przewozów.
 • Gwałtowny wzrost sprzedaży on-line w segmencie B2B - zmiana formatu sprzedaży, cyfryzacja standardów obsługi, co prowadzi do anonimowości komunikacji w wyniku jej automatyzacji.
 • Zamawianie przewozów z urządzenia mobilnego. Powstanie odrębnej branży „Przewoźników komórkowych”.
 • Nawet po zakończeniu pandemii w dalszym ciągu będzie kontynuowana praktyka pracy zdalnej pracowników oraz nacisk na rozwój handlu elektronicznego.
 • Wzrost marketingu internetowego i aktywności on-line (przeniesienie wszystkich globalnych wydarzeń logistycznych do przestrzeni on-line).

Dostawcy usług logistycznych muszą szybko dostosowywać się do zmieniających się warunków. W okresie pokryzysowym szereg trendów, które pojawiły się podczas pandemii, będzie kontynuowanych i będą one miały istotny wpływ na branżę logistyczną na całym świecie. Czekają na nas:

 • Rosnąca złożoność łańcuchów dostaw, zmieniające się trasy, „dobór naturalny” uczestników rynku, zwiększona konkurencja.
 • Rozwój rynków krajowych i łańcuchów dostaw: kryzys dał potężny impuls do rozwoju produktu krajowego, produkcji wewnątrz kraju.
 • Zwiększony popyt na usługę „przewozy drobnicowe”.
 • Nowe perspektywy dla transportu kolejowego.
 • Pojawienie się popytu na dostawy towarów w głąb kraju w Rosji.
 • Rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania przyjazne środowisku.
 • Zmiany w obrotach handlowych w różnych branżach (wyłonienie się stabilnych branż, np. spożywczej, detalicznej, FMCG, farmaceutycznej).

Po pandemii świat logistyki już nigdy nie będzie taki sam. Tym nie mniej przedsiębiorstwa, które podążają za trendami i szybko dostosowują się do zmieniających się okoliczności, będą w stanie poradzić sobie z sytuacją, stworzyć pożądane usługi i wzmocnić swoją pozycję w biznesie.

Co powinni zrobić operatorzy rynku logistycznego?

Pokonanie obecnego kryzysu - to sprawdzian dla kadry zarządzającej wszystkich graczy na rynku logistycznym. Konieczne jest szybkie wypracowanie dalszego planu działania, co wymaga zasobów całego zespołu, w tym prawników, finansistów, ekonomistów. Równolegle konieczne jest zrewidowanie zasad współpracy z kontrahentami, dostosowanie warunków i zobowiązań wynikających z umów, ostrożna praca z kapitałem obrotowym i płynnością.

Podsumowując wszystko powyższe i sublimując w swego rodzaju plan działania, można wyodrębnić cztery główne zadania rozwoju biznesu, którymi należy się zająć na poziomie projektu.

1. Stworzenie ekosystemu logistycznego, który połączy (na zasadzie współpracy) wokół siebie nowatorskie i popularne usługi, będzie uwzględniał osiągnięcia konkurencji i wymagania klientów. Wśród nich: cyfrowa interakcja z klientami, automatyczne potwierdzenie zleceń, monitorowanie on-line itp.

2. Przejście do modelu biznesowego klienta w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku. Rozwój nowych kompetencji: menedżer klienta = architekt logistyki.

3. Projekty antykryzysowe: w przypadku niesprzyjających warunków, proaktywna reakcja na zmiany - natychmiastowa rezygnacja z nierentownych produktów, redukcja kosztów, redystrybucja zasobów.

4. Całkowita automatyzacja: wszystko, co można zautomatyzować, musi być zautomatyzowane.

Źródła danych: DHL Radar, BCG, PwC, RBC, SeaNews