MFW koryguje prognozy dla gospodarki światowej

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) poprawił swoją prognozę wzrostu globalnego PKB w 2023 roku o 0,2 punktu procentowego do 2,9% (w 2022 roku wzrost wyniósł 3,4%).

PKB w USA w 2023 roku, zgodnie z oczekiwaniami funduszu, wzrośnie o 1,4% - wyżej w stosunku do poprzedniej prognozy o 0,4 p. p. Wzrost PKB Chin w 2023 roku wyniesie 5,2% - wzrost o 0,8 p. p. w stosunku do poprzedniej prognozy. Wzrost gospodarczy w strefie euro wyniesie w 2023 roku 0,7% (+0,2 p. p).

Eksperci MFW znacznie podnieśli oczekiwania dla rosyjskiej gospodarki w 2023 roku - ze spadku o 2,3% do wzrostu o 0,3%. Jest to wynik lepszy od oczekiwań rosyjskich władz, które prognozują spadek PKB.

MFW już wcześniej ostrzegał, że gospodarka światowa jest na skraju fragmentacji geoekonomicznej. Główne zagrożenia związane z deglobalizacją fundusz przypisuje ograniczeniom w handlu surowcami i dobrami zaawansowanymi technologicznie - całkowite zatrzymanie takich przepływów między "nieprzyjaznymi" krajami mogłoby doprowadzić do utraty globalnego PKB nawet o 1,5%.