MFW w styczniu po raz kolejny obniżył prognozę wzrostu gospodarki światowej

W swoim styczniowym raporcie na temat perspektyw gospodarki światowej MFW obniżył prognozę wzrostu globalnego PKB na 2019 r. z poziomu 3,7% (prognoza z października) do 3,5%; z kolei na 2020 r. — z poziomu 3,7% do 3,6%.

Za kluczowe ryzyka Fundusz uważa:

· wynik negocjacji USA i Chin w sprawie sporu handlowego – kolejna podwyżka amerykańskiego cła na chiński import jest przełożona na 1 marca, ale po tej dacie cła mogą znowu wzrosnąć;

· kondycja rynków finansowych, w tym w przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez osiągnięcia jakiegokolwiek porozumienia;

· spadek popytu globalnego.

Rewizji została poddana przede wszystkim ocena dotycząca strefy euro: minus 0,3 p.p. do 1,6% na 2019 r.; na 2020 r. bez zmian — 1,7%. Dla Niemiec na ten rok — minus 0,6 p.p. do 1,3% (na 2020 r. — bez zmian 1,6%). Ponadto ocena na ten rok została obniżona dla Włoch — minus 0,4 p.p. do 0,6%.

Dla krajów rozwijających się prognoza została obniżona o 0,2 p.p. do 4,5% na ten rok; na przyszły — o 0,1 p.p. do 4,9%.

Obniżono ocenę wzrostu również dla gospodarki rosyjskiej — o 0,2 p.p. do 1,6% w 2019 r. oraz o 0,1 p.p. do 1,7% na rok 2020. Jednocześnie prognozowana średnia cena ropy naftowej na oba lata teraz wynosi $60 za baryłkę zamiast oczekiwanych $69 oraz $66.

Dla Chin ocena wciąż wynosi 6,2% na oba lata. W MFW przy tym wskazują na ryzyka dodatkowego spowolnienia chińskiej gospodarki. Pekin opublikował dane dotyczące wzrostu gospodarki ChRL za czwarty kwartał 2018 r. — 6,4% (wobec 6,5% w okresie lipiec-wrzesień). Rok do roku wskaźnik spowolnił z 6,8% w 2017 r. do 6,6%. Jeśli nieporozumienia pomiędzy USA a Chinami nie zostaną rozwiązane, to kondycja chińskiej gospodarki może stanowić ryzyko dla rynków finansowych, ostrzega MFW.

Elena Sazonchik, Dyrektor ds. Marketingu Grupy TELS: „Od lipca ubiegłego roku MFW ciągle obniża prognozy na temat gospodarki światowej oraz światowego handlu. Dla nas te dane są wskaźnikiem tego, że m.in. operatorom rynku logistycznego należy przygotować się na spadek popytu na ich usługi, ponieważ głównymi czynnikami, mającymi wpływ na rynek logistyki, od zawsze były wskaźniki kondycji gospodarki poszczególnych krajów, poziom inwestycji produkcyjnych oraz siła nabywcza ludności. Jak widzimy, wskaźniki te wciąż mają tendencję spadkową zarówno w skali światowej, jak i w odniesieniu do gospodarki rosyjskiej”.

Źródła: gazeta «Коммерсантъ», MFW