Międzynarodowa rejestracja znaku towarowego TELS

Znak towarowy kolorowy TELS zarejestrowano w trzech klasach MKTU (35,36,39) w 31 krajach świata:

 1. Austria
 2. Belgia
 3. Bułgaria
 4. Chiny
 5. Chorwacja
 6. Czechy
 7. Dania
 8. Estonia
 9. Finlandia
 10. Francja
 11. Grecja
 12. Hiszpania
 13. Holandia
 14. Kazachstan
 15. Litwa
 16. Luksemburg
 17. Łotwa
 18. Niemcy
 19. Norwegia
 20. Polska
 21. Portugalia
 22. Rumunia
 23. Słowacja
 24. Słowenia
 25. Szwajcaria
 26. Szwecja
 27. Turcja
 28. Uzbekistan
 29. Węgry
 30. Wielka Brytania
 31. Włochy

Numer rejestracji 1022306 z dnia 27.08.2009 r.

Okres rejestracji 10 lat.