Międzynarodowy drogowy transport towarowy w Polsce: eksport rośnie szybciej niż import

Pierwsze półrocze 2022 roku było generalnie dość dobre dla przewoźników drogowych w Polsce. W okresie styczeń-maj br. z RP do krajów UE wyeksportowano drogą lądową 26392 tys. ton towarów, czyli o 10,1% więcej, niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Import z krajów UE wyniósł 22964 tys. ton - wzrost o 4,9%.

Departament marketingu TELS GLOBAL dokonał przeglądu danych Eurostatu dotyczących drogowego transportu towarów pomiędzy Polską, a krajami UE za okres styczeń-maj w podziale na sektory branżowe.

EKSPORT Z POLSKI

Wzrost eksportu transportem drogowym z Polski notowany jest niemal we wszystkich sektorach. Spadki eksportu odnotowano jedynie w sektorze maszynowym i przetwórstwa drewna (odpowiednio -12,3% i -14,6%).

pol_01.jpg

Największymi grupami towarowymi zarówno pod względem ogólnego wzrostu wolumenu przewozów, jak i fizycznego tonażu pozostają:

 • produkcja rolnicza (+374 tys. ton; +11,5%);
 • produkcja branży chemicznej (+357 tys. ton; +11,5%);
 • materiały budowlane (+376 tys. ton; +15%).

Obserwuje się wysoką dynamikę wzrostu eksportu wyrobów z masy celulozowej i papieru (+127 tys. ton; +30,3%). Eksport tekstyliów wzrósł o 28%, ale łączny wolumen przewozów tego typu produktów jest bardzo niski.

Eksport z Polski w podziale na kraje w okresie styczeń-maj nie zmienił się znacząco pod względem rankingu kierunków. Wzrost nastąpił w absolutnej większości krajów z wyjątkiem Danii, Estonii, Luksemburga i Cypru. Zauważalny był natomiast wzrost przewozów do Czech, zarówno pod względem fizycznego wzrostu tonażu, jak i dynamiki.

pol_02.jpg

Liderami według fizycznego wzrostu eksportu w tonach są kraje:

 • Niemcy (+1104 tys. ton; +10,6%);
 • Czechy (+682 tys. ton; +19,8%);
 • Włochy (+98 tys. ton; +9,5%);
 • Francja (+68, tys. ton; +5,4%);
 • Niderlandy (+65,4 ton; ton, +7%);
 • Węgry (+62,8 tys. ton; +7,4%).

Na kierunku czeskim wzrost eksportu dotyczył przede wszystkim materiałów budowlanych - ich ruch zwiększył się prawie półtorakrotnie (+44%), stanowiąc ponad połowę całego wzrostu (+359,3 tys. ton).

Największe tempo wzrostu występuje w krajach:

 • Łotwa (+55,8 tys. ton; +25%);
 • Grecja (+23,9 tys. ton; +24,6%);
 • Portugalia (+15,7 tys. ton; +22,3%).

Kierunek estoński natomiast wykazał tendencję spadkową: -101 400 tys. ton; -33,2%.

IMPORT DO POLSKI

Import do RP wzrósł w większości sektorów branżowych z wyjątkiem przemysłu chemicznego, maszyn i produktów rolnych. Wybitny wzrost odnotowano w imporcie wyrobów z drewna oraz produktów ropy naftowej i gazu.

pol_03.jpg

Największy fizyczny wzrost importu w tonach dotyczył towarów z następujących sektorów branżowych:

 • materiały budowlane (+376,4 tys. ton; +15,9%);
 • obróbka drewna (+309,7 tys. ton; +43,1%);
 • gaz i ropa naftowa (+206,5 tys. ton; +27,1%);
 • hutnictwo (+188,1 tys. ton; +4,9%).

Wysokie tendencje wzrostowe wykazuje również import napojów i tekstyliów.

W podziale na kraje, import do Polski notowany jest z większości krajów UE, z wyjątkiem Węgier, Litwy, Estonii, Chorwacji i Cypru. Największe pod względem wolumenów przyrostu fizycznego są kierunki z Czech i Holandii, najwyższą dynamikę wzrostu ze znacznymi wolumenami odnotowano z Łotwy.

pol_04.jpg

Kraje o największym wzroście importu w tonach to.

 • Czechy (+361 tys. ton; +12,5%);
 • Niderlandy (+125 tys. ton; +10,4%);
 • Włochy (+102,3 tys. ton; +9,8%).

Wyraźny wzrost importu z Łotwy (+78%; +80,1 tys. ton) to przede wszystkim efekt wzrostu przewozów drewna, oraz produktów ropy naftowej i gazu, choć wysoka dodatnia dynamika w tym kierunku obserwowana jest w niemal wszystkich sektorach branżowych. Spadły jedynie przewozy napojów i wyrobów hutniczych.

Import z Węgier zmniejszył się w większości grup towarowych. Do spadku importu przyczyniły się przede wszystkim wyroby przemysłu chemicznego i hutniczego.

Źródła: Eurostat, Departament marketingu TELS GLOBAL

Zostań
klientem
Закрыть окно
Aby rozwiązać Twoje problemy logistyczne, wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą
Ujawnij kontakty

Imię / Nazwisko *
Nazwa firmy
Stanowisko
Kraj
Email *
Telefon kontaktowy *
Komentarz
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. *
CAPTCHA
* - Wymagane pola