Moody's pogarsza prognozę wzrostu globalnego PKB w latach 2022-23

Moody's szacuje, że globalny PKB wzrośnie o 2,5% w 2022 r. i 2,1% w 2023 r. Wcześniej agencja spodziewała się, że w 2022 roku PKB wzrośnieo 3,1%, a w 2023 roku o 2,9%.

Agencja obniżyła swoją prognozę wzrostu PKB w USA:

  • z 2,8% do 1,9% w 2022 roku,
  • z 2,9% do 1,1% w 2023 roku.

Moody's prognozuje, że PKB strefy euro wzrośnie:

  • na koniec 2022 roku - o 2,5%,
  • w 2023 roku — o 0,3%.

Spadły również prognozy wzrostu gospodarczego Chin:

  • z 4,5% dо 3,5% w 2022 roku,
  • z 5,3% dо 4,8% w 2023 roku.

Prognoza spadku PKB Rosji pozostaje bez zmian, uważa agencja:

  • w 2022 roku PKB Federacji Rosyjskiej spadnie o 7%,
  • w 2023 roku — o 3%.

Do końca 2022 roku inflacja w Federacji Rosyjskiej może wynieść 14,1%, a w 2023 roku tempo wzrostu cen konsumpcyjnych w tym kraju może spaść do 6,9%.

Inflacja w USA może wynieść 7% na koniec 2022 roku, a w Chinach 3%. Inflacja w USA w 2023 roku może wynieść 2,3%, a w Chinach 2,5%.