Najsłabszy poziom aktywności produkcyjnej występuje w krajach strefy euro

Uśrednione dane wiodących wskaźników stanu światowego przemysłu - indeksów menedżerów zakupów (PMI) - wskazują na dalsze osłabienie popytu na produkty światowego przemysłu, informuje J.P. Morgan i S&P Global. Tylko jedna trzecia krajów wykazała wzrost aktywności, przy czym wskaźniki w strefie euro i USA wskazują na dalsze osłabienie popytu. W Chinach indeks wskazuje na wzrost, ale jego tempo spada. Takie ochłodzenie miało już wpływ na ceny zakupu.

Wartość globalnego indeksu PMI w przemyśle w czerwcu spadła do minimalnej wartości w ciągu ostatnich sześciu miesięcy - 48,8 punktów wobec 49,6 punktów w maju (50 punktów - poprzeczka, która oddziela wzrost aktywności biznesowej od jej kurczenia się), podczas gdy tylko w dziesięciu z 29 krajów, które są brane pod uwagę przy obliczaniu średniego wskaźnika, nastąpił wzrost aktywności przemysłowej, wynika z danych J. P. Morgan i S & P Global.

Osłabienie popytu i zmniejszenie liczby nowych zamówień, zwłaszcza zamówień eksportowych, doprowadziło do spadku wskaźnika. Tak więc spadek popytu zewnętrznego odnotowano w USA, strefie euro, Japonii, Korei Południowej i Brazylii, podczas gdy w Chinach jego wzrost był nieznaczny. W rezultacie producenci zmniejszyli wolumeny zakupów.

Najsłabszy poziom aktywności obrazują wartości PMI w krajach strefy euro: wskaźnik spadł gwałtownie do poziomu 43,4 pkt, co stanowi najniższe notowanie od 37 miesięcy (w maju wskaźnik wynosił 44,8 pkt). Jednocześnie ceny surowców i komponentów spadały w najszybszym tempie od lipca 2009 roku.

W Stanach Zjednoczonych aktywność pozostaje silniejsza, ale także w dalszym ciągu spada: indeks wyniósł 46,3 punktów w czerwcu w porównaniu do 48,4 punktów w maju.

Chiński wskaźnik Caixin również zwolnił, choć pozostał w strefie wzrostu: 50,5 punktu w czerwcu wobec 50,9 punktów w maju.

W Rosji obserwowana jest odwrotna dynamika: na tle rosnących zamówień eksportowych rosną również koszty surowców i komponentów. Rosyjski wskaźnik PMI dla przemysłu, pomimo spowolnienia w porównaniu z majem (52,6 pkt. wobec 53,5 pkt.), był jednym z najwyższych - w czerwcu wyższe wskaźniki notowały tylko Indie i Tajlandia (wzrost aktywności zaobserwowano także w Indonezji, Kazachstanie, Grecji, Turcji, Meksyku, na Filipinach, w Chinach i Mjanmie).