Największe europejskie porty pozostają w tyle za zeszłorocznymi wskaźnikami dotyczącymi obrotów kontenerowych

Spadek przeładunku kontenerów w Rotterdamie, największym porcie kontenerowym w Europie, spowolnił w trzecim kwartale. Jednak całkowity wolumen przeładunków w pierwszych dziewięciu miesiącach roku jest nadal niższy niż w roku ubiegłym. Różnica w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyła się do 3% w porównaniu z prawie 12% na koniec pierwszego kwartału. W pierwszych dziewięciu miesiącach roku obroty kontenerowe w Rotterdamie wyniosły 10,2 miliona TEU -7% rok do roku.

Kompleks portowy Antwerpia-Bruggia, który zajmuje drugie miejsce w rankingu największych portów kontenerowych w Europie, ponownie przyspieszył swój spadek obrotów w ciągu trzech miesięcy od lipca do września 2023 roku. W trzecim kwartale pięć terminali kontenerowych w porcie w Antwerpii i jeden w porcie w Brugii obsłużyły łącznie 3,1 miliona TEU, co stanowi spadek o prawie 10% procent w porównaniu z rokiem poprzednim. W porównaniu z poprzednim kwartałem obroty spadły o 6%.

Całkowity obrót kontenerowy portu Antwerpia-Brugge w pierwszych dziewięciu miesiącach roku wyniósł 9,5 miliona TEU, co stanowi spadek o 6,6% w porównaniu z rokiem poprzednim.