Niedobór kierowców w Europie wzrośnie o 40% w 2022 r.

Według najnowszego raportu IRU, w 2021 roku w Europie pozostawało 425 000 wolnych miejsc pracy dla kierowców ciężarówek. W 2021 roku liczba takich wakatów wzrosła o 41% w stosunku do 2020 roku. Braki kadrowe w transporcie w dalszym ciągu pogłębią się w 2022 roku, a liczba wakatów kierowców pojazdów ciężarowych wzrośnie jeszcze o około 40%.

Warto zauważyć, że największy niedobór kierowców w 2021 r. odnotowano w Wielkiej Brytanii (80-100 tys.), Polsce (80 tys.), Rumunii (71 tys.) i Niemczech (57-80 tys.).

Jedną z przyczyn rosnącego niedoboru kierowców jest słaby napływ młodych ludzi do zawodu. Średni wiek kierowców pojazdów ciężkich w Europie w 2021 r. wynosił 47 lat, młodzi ludzie poniżej 25 roku życia stanowią mniej niż 7% kierowców. Młodych kierowców najwięcej jest w Holandii (13%), a najmniej w Wielkiej Brytanii (2,2%).

Rosnące płace kierowców, z powodu ich coraz większego niedoboru, były kluczowym czynnikiem zwiększającym koszty operacyjne dla przewoźników, wraz z rosnącymi kosztami oleju napędowego (koszty paliwa mogą obecnie stanowić nawet 50% całkowitych kosztów operacyjnych).

W raporcie IRU czytamy, że dochody w europejskim sektorze drogowego transportu towarowego w 2021 roku były o około 5% niższe, niż przed pandemią. Programy wsparcia gospodarki i biznesu wdrażane przez rządy europejskie zapobiegły fali bankructw. Autorzy raportu przewidują jednak, że w 2022 roku dochody przewoźników spadną o kolejne 0,4% rok do roku.

Taryfy przewozowe w ubiegłym roku wzrosły do rekordowego poziomu – Indeks stawek europejskiego frachtu drogowego Ti-Upply-IRU osiągnął w czwartym kwartale 2021 roku poziom 108,3. Jest to najwyższy poziom od chwili jego powstania w 2017 roku.

Źródło: trans.info