Niemiecka gospodarka: prognoza PKB obniżona, ale zaufanie inwestorów wzrosło

Indeks zaufania inwestorów do niemieckiej gospodarki, publikowany przez Centrum Europejskich Badań Gospodarczych (ZEW), w październiku odnowił sześciomiesięczne maksimum, wynosząc minus 1,1 punktu po wyniku minus 11,4 punktu we wrześniu (wartości indeksu powyżej zera wskazują na optymizm inwestorów, poniżej - na pesymizm). Analitycy przewidywali, że indeks wyniesie minus 9,3 punktu.

Inny wskaźnik – bieżącej sytuacji gospodarczej w Niemczech (również obliczany przez ZEW) w październiku nadal spadał: minus 79,9 punktu (minimum od sierpnia 2020 r.) po minus 79,4 punktu we wrześniu. Wskaźnik ten, chcielibyśmy wyjaśnić, w mniejszym stopniu zależy od oczekiwań, a bardziej od wskaźników publikowanych przez federalny urząd statystyczny kraju (Destatis).

Sprzedaż detaliczna spadła jeszcze bardziej gwałtownie w sierpniu, spadając o 1,2% miesiąc do miesiąca (rekordowy spadek od grudnia 2022 r.) i 2,2% rok do roku.

Niemiecka produkcja przemysłowa również nadal spadała w sierpniu, o 0,2% miesiąc do miesiąca i 1,97% rok do roku.

Niemieckie władze dostrzegają problem słabych wskaźników przemysłowych: to właśnie one wpłynęły na to, że jesienią niemiecki rząd zrewidował prognozę dynamiki PKB kraju. Wiosną zakładano, że największa gospodarka strefy euro urośnie w tym roku o 0,4%, a w przyszłym o 1,6%. Teraz zakłada się, że w 2023 r. PKB skurczy się o 0,4%, a w 2024 r. wzrośnie o 1,3%.