Niemiecki biznes lokalizuje się w Rosji

Sytuacja z przeciągniętym przeciwstawieniem sankcjonowanym między UE a Federacją Rosyjską pobudziła biznes Niemiec do inwestowania we własną produkcję w Rosji, rozwijając potencjał wewnętrznego rynku logistycznego.

W wyniku sankcji wzajemnych między Unią Europejską a Federacją Rosyjską, obowiązujących od 2014 roku, import z Niemiec, głównego partnera gospodarki zagranicznej Rosji w UE, w 2015 roku tylko w transporcie samochodowym w wielkości fizycznej zmniejszył się o 19,6% w porównaniu z 2014 rokiem. Według danych Rosyjsko-Niemieckiej Izby Handlu Zagranicznego, eksport niemiecki do Rosji w wielkości pieniężnej zmniejszył się mniej więcej o 40 % (do 21 miliardów euro).

Część niemieckich przedsiębiorstw pozostawiła rynek rosyjski, ale wiele z pozostałych wciąż jeszcze rozwijają tutaj swoją obecność, wybierająć strategię lokalizacji przedsiębiorstwa.

Zgodnie z badaniem spółki EY, 80% koncernów niemieckich nie pragną odmawiać się od planów w stosunku do rosyjskiego rynku i zaczynają albo rozszerzają produkcję na terytorium Rosji. Jako przykład można przytoczyć takie firmy jak GEA (produkcja sprzętu zamrażalnego), Bionorica (farmaceutyka), Siemens albo Claas (produkcja maszyn rolniczych).

Jak mówi Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Federalnej Niemiec w Federacji Rosyjskiej Rüdiger von Fritsch, objętość inwestycji z Niemiec do Rosji w pierwszym półroczu była o 50% wyżej niż za odpowiedni okres w zeszłym roku. Według danych Deutsche Bank, bezpośrednie inwestycje spółek niemieckich do Rosji w pierwsze dziewięć miesięcy 2016 roku wzrosły do 2,05 mld euro.

W taki sposób potencjał ładunkowy niemieckich partnerów gospodarki zagranicznej stopniowo zmienia strukturę (z gotowej produkcji na urządzenia i materiały, detale kompletowane) i przemieszcza się od rynku logistyki międzynarodowej na rosyjski rynek logistyczny z powodu lokalizacji produkcji w Rosji.

Departament Marketingu TELS wedłud źródeł: „Moskowskij Komsomolec”, expert.ru, inosmi.ru