Nowa jednostka TELS: Dział Wielkiej Brytanii i Irlandii

W styczniu 2015 roku w strukturze Grupy TELS rozpoczęła działalność nowa wyspecjalizowana jednostka - Dział Wielkiej Brytanii i Irlandii. Podstawowym zadaniem nowego działu jest organizacja przewozów ładunków z Wielkiej Brytanii i Irlandii do krajów WNP.

Usługi w zakresie dostaw ładunków z Wielkiej Brytanii Grupa TELS świadczy od dawna, dlatego na tej relacji ukształtowało się grono stałych Klientów i przewoźników. W związku z pozytywną oceną długoterminowych perspektyw rozwoju tego kierunku transportów, Zarząd Grupy TELS podjął decyzję o powołaniu osobnej jednostki, która będzie się specjalizowała w organizacji przewozów ładunków z Wielkiej Brytanii i Irlandii i będzie rozwijała obecność firmy w tym segmencie rynku logistycznego.

Nowa jednostka poprawi jakość obsługi Klientów mających zapotrzebowanie na dostawę ładunków z tego rejonu Europy dzięki bezpośredniej obecności wyspecjalizowanej struktury operacyjnej TELS w Londynie, jak również ułatwi współpracę z firmami będącymi rezydentami Wielkiej Brytanii.

***

Informacje TELS. Rynek przewozów towarowych z Wielkiej Brytanii do krajów WNP jest stosunkowo nieduży, ale dobrze się rozwija. W 2011 roku wolumen importu transportem drogowym z Wielkiej Brytanii do Rosji wynosił jedynie 6,4 tys. ton. W 2012 roku na tej relacji przewieziono już 95,8 tys. ton ładunków, w 2013-m - 108,2 tys. ton (według danych Eurostat).

W 2014 roku, na tle ogólnego spadku importu z UE, import transportem drogowym z Wielkiej Brytanii do Rosji również spadł o 9%, jednak ten kierunek przewozów jest nadal oceniany przez ekspertów jako rozwojowy.

W strukturze ładunków importowanych z Wielkiej Brytanii transportem drogowym największy udział mają: wyroby medyczne, farmaceutyczne i perfumeryjne, sprzęt elektromaszynowy oraz AGD, wyroby plastikowe, chemikalia, dodatki spożywcze, substancje do garbowania i farbowania, papier i tektura, sprzęt transportowy, piwo, tekstylia.

***

Dane kontaktowe Działu Wielkiej Brytanii i Irlandii w oddziale londyńskim Grupy TELS:

Suite 4, 11 Rosemont Road, Hampstead, LondonNW3 6NG, United Kingdom

Tel.: +44 (0) 20 7431 3800. Fax: +44 (0) 20 7433 3160

Е-mail: inbox@telsgroup.com