Nowa linia TELS dla przewozów ładunków drobnicowych z Rosji do Europy

Specyfika rynku przewozów drobnicowych między Rosją, a Unią Europejską sprowadza się do tego, że na kierunku z UE do Federacji Rosyjskiej istnieje wiele usług w zakresie dostawy ładunków drobnicowych w transporcie ciężkim, w kierunku odwrotnym zaś ładunki drobnicowe są transportowane głównie transportem niskotonażowym.

Departament ładunków drobnicowych Grupy Kapitałowej TELS informuje o pomyślnym rozwoju w 2021 roku kierunku eksportu dla przewozów ładunków drobnicowych z Federacji Rosyjskiej do UE według schematu „klasycznej drobnicy” - z konsolidacją kilku partii ładunków w transporcie ciężkim co może znacznie obniżyć koszty dostawy.

Od lutego 2021 roku w firmie został utworzony specjalny dział, który zapewnia spójność i niezawodność usługi w zakresie przewozu ładunków drobnicowych z Rosji do Europy.

Marina Silkina, Kierownik Działu Eksportu Ładunków Drobnicowych: „Praktycznie z dowolnego miejsca w Rosji zwozimy małe partie ładunków do magazynu konsolidacyjnego w Moskwie. Raz w tygodniu wyskotonażowy pojazd z ładunkiem drobnicowym jest wysyłany do Polski, gdzie następuje dekonsolidacja i dostawa towaru do odbiorców. Koszt transportu towarów według tego schematu jest o 25-40% niższy, niż oddzielna dostawa transportem niskotonażowym. Jednocześnie zawsze istnieje możliwość bezpośredniej dostawy ładunku oddzielnym pojazdem niskotonażowym, jeżeli dla klienta priorytetowym jest termin dostawy.

W pełni dopracowaliśmy już wszystkie kwestie związane z obsługą dokumentacyjną takiego transportu. Jesteśmy gotowi opowiedzieć o dostępnych schematach dostaw i wybrać najdogodniejszą dla klienta opcję odprawy eksportowej ”.