Nowe osiągnięcie TELS w sferze społecznej odpowiedzialności biznesu

W lipcu br. spółka TELS po raz kolejny wzięła udział w audycie zgodności z zasadami Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, zwiększając swój wynik o 8 punktów!

Przypomnijmy, w ubiegłym roku TELS po raz pierwszy wzięła udział w audycie na platformie EcoVadis z inicjatywy jednego ze swoich kluczowych klientów, zdobywając od razu 54 punkty i otrzymując Srebrny Medal, który przyznawany jest za znalezienie się w TOP 25% wśród wszystkie firm. To dość rzadki przypadek, gdy nowa firma na platformie od razu dostaje się na tak wysokie pozycje w rankingu. W 2021 roku poprawiliśmy ten wskaźnik, zdobywając 64 punkty na 100 możliwych.

EcoVadis - to międzynarodowa platforma współpracy do monitorowania zrównoważonego rozwoju dostawców w całym globalnym łańcuchu dostaw. Największe międzynarodowe korporacje na świecie wykorzystują narzędzia EcoVadis do oceny swojej globalnej bazy dostawców. Z platformą współpracuje około 70% międzynarodowych korporacji ze 155 krajów.

Ocena poziomu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw powstaje na podstawie oceny ich działalności w następujących obszarach:

  • Środowisko.
  • Prawa pracy i prawa człowieka.
  • Etyka biznesu.
  • Zrównoważone zamówienia.

Działalność TELS jest oparta na zasadach etyki biznesowej, kierowania się którymi wymagamy nie tylko od naszych pracowników, ale również partnerów biznesowych. Są one wyrażone w „Standardach firmowych” spółki: orientacja na klienta; orientacja na rezultat; praca zespołowa; elastyczność; innowacja; odpowiedzialność.

W TELS dużą wagę przywiązuje się do spraw niezwiązanych bezpośrednio z biznesem – akcje ekologiczne, działalność charytatywna, wspieranie inicjatyw sportowych, pomoc celowa. Współczesny biznes musi zrozumieć, że nie może istnieć poza społeczeństwem, bez zaangażowania się w rozwiązywanie jego problemów. Bardzo się cieszymy, że działania firmy i inicjatywy naszych pracowników są wysoko oceniane przez renomowane organizacje.

csm.png