Obroty kontenerowe w największym europejskim porcie wznowiły wzrost w III kwartale

Obrót kontenerowy w porcie Rotterdam, który obsługuje około jednej trzeciej wszystkich kontenerów obsługiwanych przez północnoeuropejskie huby, wznowił wzrost w trzecim kwartale, pomimo prawie całkowitego wstrzymania handlu kontenerowego z Rosją.

W okresie lipiec-wrzesień port przeładował 3,72 mln TEU. Oznacza to wzrost o 2% w stosunku do poprzedniego kwartału, a różnica w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się z prawie -7% do -4,5%.

Wolumen ładunków kontenerowych według wagi wyniósł w trzecim kwartale 35,75 mln ton. To o 8% mniej niż rok wcześniej, ale w poprzednim kwartale różnica była półtora raza większa - ponad -12%.

W raporcie zarządu portu zauważono, że spadek obrotów wynika z kryzysu ukraińskiego i niemal całkowitego zaprzestania handlu kontenerowego z Rosją, który wcześniej stanowił ok. 8% wszystkich obrotów kontenerowych portu. Spowolnienie spadku zaś wynika ze stopniowego zmniejszania się zatorów komunikacyjnych i ożywienia łańcuchów logistycznych.

Łączne obroty towarowe portu w pierwszych dziewięciu miesiącach wyniosły 351 mln ton, co oznacza wzrost o ułamek procenta w stosunku do roku poprzedniego. Jednocześnie struktura obrotów towarowych ulega istotnym zmianom na tle sankcji wobec Rosji i zmieniającej się struktury globalnego rynku energetycznego. Port gwałtownie zwiększył przeładunki węgla i LNG, natomiast obroty ładunkami produktów naftowych, rolno-przemysłowych i metalurgicznych są znacznie niższe niż rok wcześniej.