Obroty w największym porcie kontenerowym w Europie spadły w 2023 roku o 7%

Obroty kontenerowe w największym porcie kontenerowym w Europie – porcie Rotterdam – wyniosły w 2023 roku 13,45 mln TEU, czyli o 7% mniej niż w 2022 roku. W porównaniu do roku 2021 – przed eskalacją kryzysu na Ukrainie i zaostrzeniem reżimu sankcji wobec Rosji, co miało bolesny wpływ na europejską gospodarkę – port stracił 12%, czyli prawie 2 mln TEU rocznych obrotów.

W ujęciu kwartalnym sytuacja w ciągu roku wyraźnie się pogorszyła: w czwartym kwartale ruch przez port spadł o 7% w porównaniu do poprzedniego kwartału i o 12% rok do roku w porównaniu z czwartym kwartałem ubiegłego roku.