Ocenić, Dobrać, Rozwinąć! Wdrożenie modelu kompetencyjnego do praktyk HR GS TELS

W GS TELS prowadzone są aktywne prace w zakresie wdrożenia modelu kompetencyjnego do praktyk HR. W praktykach zarządzania firm zagranicznych model kompetencji zawodowych jest rozpatrywany jako wielofunkcyjne narzędzie pracy z personelem, zorientowane w efekcie końcowym na osiągnięcie założonych celów biznesowych. Konwencjonalne podejście traktuje kompetencje jako zachowanie niezbędne dla  pomyślnej działalności oraz wydajnej pracy.

W dniach 12-13 marca 2012 roku odbyły się dwa wydarzenia dla kierowników ds. HR oraz kilku TOP menadżerów GS TELS: prezentacja projektu oraz szkolenie z zakresu efektywnego wykorzystania modelu. Pracownicy nie tylko poznali szczegóły koncepcji, możliwości zastosowania, plan pracy, ale również za pomocą wydarzenia szkoleniowego mieli okazję poćwiczyć stosowanie modelu kompetencyjnego podczas dobierania pracowników.