Ochrona interesów majątkowych Klientów TELS stała się jeszcze bardziej doskonała

Od 1 stycznia 2013 roku interesy Klientów TELS są pod ochroną nowego certyfikatu brytyjskiej firmy ubezpieczeniowej Lloyd’ s – jednej z największych i najbardziej wiarygodnych firm ubezpieczeniowych świata.

Celem ochrony interesów majątkowych swoich Klientów firma TELS już od 2013 roku ubezpiecza swoją odpowiedzialność wobec Klientów w największych firmach ubezpieczeniowych.

W 2012 roku, mając na celu zwiększenie wiarygodności ubezpieczenia dla Klientów, jak również w celu ulepszenia warunków ubezpieczenia ładunków, TELS została klientem firmy ubezpieczeniowej Brit Insurance, która należy do syndykatu największej firmy ubezpieczeniowej Lloyd’s (Wielka Brytania).

Pozytywne doświadczenie współpracy z daną firmą ubezpieczeniową w 2012 roku, zwiększenie skali współpracy oraz minimalna ilość zdarzeń ubezpieczeniowych sprzyjały dalszemu ulepszeniu warunków ochrony ubezpieczeniowej naszych Zleceniodawców. W 2013 zaproponowano nam przejście na bezpośrednią obsługę w firmie ubezpieczeniowej Lloyd’s z jeszcze bardziej korzystnymi warunkami ubezpieczenia.