Oddział TELS w Wielkiej Brytanii zwiększa obrót towarowy z krajami europejskimi i WNP

Wynikiem poszerzenia w 2015 roku struktury operacyjnej londyńskiego oddziału Grupy TELS stał się znaczący wzrost liczby przewozów drogowych, organizowanych przez firmę TELS pomiędzy Wielką Brytanią a innymi krajami, w szczególności tymi, gdzie są również obecne oddziały firmy TELS.

Wzrost liczby zleceń transportowych, realizowanych przez firmę TELS w relacji Wielka Brytania - Niemcy w okresie styczeń-maj 2015 roku, wyniósł +83% w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku.

Gwałtownym wzrostem cechuje się dynamika transportów z Polski do Wielkiej Brytanii: tu liczba zleceń transportowych wzrosła 5-krotnie. Dobra dynamika dodatnia cechuje również statystykę transportów z Czech (+7%).

W relacji Wielka Brytania – kraje WNP:

  • o 50% wzrósł wolumen świadczonych usług w transportach do Białorusi;
  • transporty z Rosji wzrosły 2,7-krotnie.

Da wiadomości. Oddział Grupy TELS w Londynie został utworzony w 2001 roku. Do podstawowych funkcji oddziału początkowo należały: zarządzanie administracyjne i finansowe Grupą TELS; organizacja przewozów pomiędzy krajami Europy. W 2015 roku struktura operacyjna oddziału londyńskiego została poszerzona w celu rozwoju usług w zakresie organizacji przewozów towarowych z Wielkiej Brytanii i Irlandii do krajów WNP (w eksporcie i imporcie).