Odznacza się wyraźny wzrost przewozów ładunków w transporcie samochodowym między Ukrainą a UE

Na rynku samochodowych przewozów ładunków między krajami Unii Europejskiej a Ukrainą w 2016 zaobserwowano wzrost o +20,3% w kierunku importu do Ukrainy i +6,9% w kierunku eksportu w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku.

Całkowita objętość towarów importowanych z UE do Ukrainy przez sześć miesięcy 2016 roku, zgodnie z danymi Eurostatu, wyniosła 2142 tys. ton, wzrost fizyczny składa 360 tys. ton. Zwiększenie ruchu ładunków w przewozach samochodowych obserwuje się z niemal wszystkich krajów Unii Europejskiej, negatywna dynamika była odnotowana tylko z Finlandii i Bułgarii.

Najbardziej pod względem fizycznym wzrósł import z Polski ponad (+115 tys.ton, +18,2%), Niemiec (+77 tys.ton, +28,5%), Holandii (+35 tys. ton, +39,7%), Słowacji (+27,8 tys.ton, +40,9%).

Pod względem dynamiki wzrostu wysokie wskaźniki importowe odnotowano w Grecji (+96,1%, +8,4 tys. ton), Danii (+43%, +7,1 tys.ton), Francji (+37%, +15,2 tys.ton). O 1.7 razy wzrosły przewozy towarowe z Chorwacji i Luksemburga, ale ich objętości fizyczne są nieistotne.

W kierunku eksportu z Ukrainy do Unii Europejskiej negatywną dynamikę w przewozach towarowych wykazują Holandia, Austria, Francja, Finladia, Portugalia. Ponadto zmniejszenie eksportu do Holandii było bardzo znaczące (-109 tys. ton-39,3%). Do innych że krajów UE przewozy towarowe na transporcie samochodowym powiększyły się.

Ogólnie do krajów Unii Europejskiej z Ukrainy na transporcie samochodowym było przewieziono 2501 tys. ton ładunków, wzrost fizyczny stanowi 162 tys.ton. Najbardziej znaczny wzrost w fizycznym wyrażeniu
stał się w kierunku Rumunii (+90 tys. ton, +89,6%), Polski (+60 tys. ton, +9,1%), Węgier (+39 tys. ton, +21,5%).

Снимокpl.PNG

Departament marketingu Grupy Spółek TELS, według danych Eurostat