Pakiet Mobilności podniesie stawki w 2022 r.

Pakiet Mobilności Unii Europejskiej wprowadza zmiany do sposoby funkcjonowania międzynarodowego transportu drogowego. Rozporządzenie dotyczy:

  • obowiązkowego odpoczynku kierowców;
  • powrotu kierowców do bazy;
  • wydłużenia czasu prowadzenia pojazdu;
  • kabotażu;
  • zasad delegowania kierowców;
  • wprowadzenia licencji i tachografów dla przewoźników posiadających flotę pojazdów od 2,5 do 3,5 tony w transporcie międzynarodowym;
  • wymiany tachografów.

Część wymagań Pakietu Mobilności (dotycząca trybu pracy i wypoczynku, obowiązku powrotu do kraju rejestracji itp.) zaczęła obowiązywać od 20 sierpnia 2020 r. Już niedługo przewoźnicy będą musieli zmierzyć się z kolejnymi zmianami w prawie drogowym.

Według Komisji Europejskiej celem zmian w międzynarodowym prawie transportowym jest zachowanie równowagi pomiędzy bezpieczeństwem kierowców, sprawiedliwością społeczną i zrównoważoną gospodarką przy jednoczesnej dbałości o potrzeby rynkowe i gospodarcze krajów UE. Głównym celem Pakietu Mobilności jest poprawa warunków pracy kierowców we wszystkich krajach UE.

Jednak zmiany zawarte w Pakiecie Mobilności, zdaniem polskich związków transportowych, mogą stać się „gwoździem do trumny” międzynarodowego transportu polskich firm, które będą zmuszone przenieść się do Europy Zachodniej. Oznacza to przeniesienie firm do krajów Europy Zachodniej, ze wszystkimi tego konsekwencjami, w tym dotyczącymi płacenia podatków.

Na przykład we Francji 51% towarów krajowych jest przewożonych przez polskich przewoźników (kabotaż), ponieważ Francja nie posiada wystarczającej własnej zdolności przewozowej. Podobny obraz obserwujemy w Niemczech.

Według wyliczeń dużych firm transportowych w Polsce, w związku z wdrażaniem kolejnych etapów Pakietu Mobilności, koszt transportu wewnątrz europejskiego może wzrosnąć średnio o 30%.

Na dzień dzisiejszy nadal trudno jest określić, o ile wzrosną stawki po wdrożeniu III etapu Pakietu Mobilności, jednak możemy śmiało powiedzieć, że zacznie się to dziać od II kwartału 2022 roku.