PKB Chin rośnie, handel z głównymi partnerami się kurczy

Chiński PKB w trzecim kwartale 2022 r. wzrósł o 4,9 % w ujęciu rocznym, wynika z raportu Narodowego Biura Statystycznego Chińskiej Republiki Ludowej. Chińska gospodarka w trzecim kwartale rosła szybciej niż oczekiwali analitycy. Mediana prognoz ekspertów ankietowanych przez Refinitiv wynosiła 4,6 %.

Pod koniec pierwszych dziewięciu miesięcy 2023 r. PKB kraju osiągnął 91,3 bln juanów (12,7 bln USD), czyli o 5,2% więcej niż w tym samym okresie 2022 r.

Pomimo wyraźnego przyspieszenia wzrostu PKB, problemy w chińskiej gospodarce pozostają. Sektor nieruchomości, jeden z kluczowych sektorów chińskiej gospodarki, wciąż przeżywa przedłużający się kryzys. Rządowe inwestycje w nieruchomości spadły w tym kwartale o 9,1% rok do roku, podczas gdy łączna powierzchnia nieruchomości komercyjnych sprzedanych w tym okresie spadła o 7,5%.

Wzrost gospodarczy napędzany jest przede wszystkim poważnymi inwestycjami publicznymi w projekty infrastrukturalne i obiekty socjalne, na które kontrolowane przez rząd banki udzielają samorządom coraz więcej kredytów. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy zadłużenie władz lokalnych wzrosło o 4,2% rok do roku i było o 59% wyższe niż w 2019 roku.

Obroty handlowe Chin z ich głównymi partnerami handlowymi - USA i UE - wykazują ujemną dynamikę. W pierwszych dziewięciu miesiącach roku spadły one o 14% do 495,9 mld USD z USA. Słaba dynamika obserwowana jest również w handlu Chiny-UE (w pierwszej połowie roku dostawy z Chin do UE spadły o 21%). Słabe statystyki handlowe nadal powodują korekty prognoz organizacji międzynarodowych, w szczególności MFW i Banku Światowego, które nie spodziewają się znaczącego wzrostu chińskiej gospodarki pod koniec roku.