Pojemność floty kontenerowej w 2025 roku ma wzrosnąć o 30% w porównaniu do okresu sprzed pandemii

Według Clarksonsa portfel zamówień na kontenerowce zaczął szybko rosnąć w drugiej połowie 2020 roku, a w połowie 2022 roku zbliżał się do 900 statków o pojemności ponad 7 mln TEU. Analitycy Barclays przypisują przyczynę tak szybkiej rozbudowy floty temu, że większość linii postanowiła reinwestować większość swoich ogromnych zysków z ostatnich dwóch lat w nowe statki.

Największy na świecie operator kontenerowy Mediterranean Shipping (MSC) kontynuuje zamawianie nowej floty pomimo wyraźnych oznak recesji w całej branży, oraz już posiadanego ogromnego portfela zamówień, informuje Trade Winds, powołując się na źródła stoczniowe. Według Alphaliner, grupa posiada obecnie portfel zamówień na 114 statków o łącznej pojemności 1,5 mln TEU, czyli ponad jedną trzecią swojej obecnej floty. Ponad to grupa nabyła ogromną flotę statków na rynku wtórnym w latach 2020-2021.

Portfel zamówień izraelskiego przewoźnika ZIM składa się z 47 kontenerowców o łącznej pojemności 416 000 TEU - to ponad 80% jego aktywnej floty.

Łączna pojemność globalnej floty kontenerowej w 2025 r. przekroczy poziom sprzed pandemii o 30% - podaje Shipping Watch, powołując się na wyliczenia Barclays, brytyjskiego banku inwestycyjnego. Ten wzrost podaży niewątpliwie zwiększy presję na stawki frachtowe.