Polski rynek przewozów drogowych: przesunięcie ze Wschodu na Zachód

заставка 1.jpg

Rynek UE

Polski rynek międzynarodowych przewozów drogowych jest w fazie wzrostowej. W okresie 6 miesięcy 2018 roku z innych krajów Unii Europejskiej do Polski za pomocą transportu drogowego dostarczono 19,3 mln ton ładunków – o 15,3% więcej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Z Polski do krajów UE w tym okresie wyeksportowano za pomocą transportu drogowego 21,8 mln ton ładunków – o 18,3% więcej, niż w ciągu 6 miesięcy 2017 roku. Łączny wolumen ładunków dostarczonych za pomocą transportu drogowego pomiędzy Polską a innymi krajami UE wzrósł o 5,9 mln ton. (Tu i dalej – na podstawie danych Eurostat, opracowanych przez specjalistów Departamentu Marketingu Grupy TELS.)

W wymianie handlowej na obu kierunkach przeważały towary przemysłowe. Łączny import i eksport wyrobów przemysłowych w pierwszym półroczu 2018 roku wyniósł 15,1 mln ton, odnotowując wzrost o ponad 15% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W tym samym czasie eksport tej grupy towarów był wyższy od importu o 3,3 mln ton.

Jeśli chodzi o różnego rodzaju wyroby przemysłu chemicznego, to pomiędzy Polską a innymi krajami UE w styczniu-czerwcu 2018 roku samochody przewiozły 6,7 mln ton, zaś dynamika wzrostu w tej grupie towarów wyniosła około 20%. Import tych towarów do Polski był wyższy od eksportu o 1,1 mln ton.

для польши 1.PNG

W omawianym okresie do/z Polski transportem samochodowym dostarczono 6,2 mln ton (+24%) produktów spożywczych i karmy dla zwierząt, a eksport był wyższy od importu o 0,9 mln ton. Około jednej trzeciej wolumenu w tej grupie towarów stanowiły łatwo psujące się artykuły spożywcze.

Obrót wyrobami metalurgicznymi w transporcie drogowym w pierwszym półroczu bieżącego roku osiągnął 5,5 mln ton (+7,8%), importowano o 1 mln ton więcej, niż eksportowano.

Istnieje wysoka dynamika dodatnia eksportu produktów rolnych. W styczniu-czerwcu 2018 roku za pomocą transportu drogowego do krajów UE dostarczono około 1,7 mln ton tych towarów – o 48% więcej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. O ponad 4,5-krotnie wzrósł eksport żywych zwierząt (z 0,95 do 5,32 tys. ton), istotnie zwiększyły się dostawy zbóż (673 tys. ton; +57,8%) oraz drewna (632 tys. ton; +39,4%).

 

Rynek WNP

Łączna wymiana handlowa Polski realizowana za pomocą transportu drogowego (zarówno w imporcie jak i eksporcie) z głównymi partnerami handlowymi w WNP (Rosja, Ukraina, Białoruś) w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosła około 4,5 mln ton – o 2,5% więcej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Łączny eksport do tych krajów spadł o 8,7%, przy czym import wzrósł o 16,5%.

Największy spadek w eksportowych przewozach drogowych miał miejsce w przypadku Białorusi – minus 35,7% (z 794 do 511 tys. ton). Na tym kierunku ponad 2-krotnie spadły wolumeny transportów świeżych i mrożonych warzyw i owoców, o 20% spadł eksport produktów spożywczych oraz karm dla zwierząt. Import do Polski z Białorusi wzrósł o 21,5%: prawie 2,5-krotnie wzrosły wolumeny transportów produktów spożywczych i 1,5-krotnie - drewna.

Obrót towarów pomiędzy Polska a Rosją realizowany za pomocą transportu drogowego w omawianym okresie wyniósł 1,5 mln ton. W obu kierunkach przewieziono mniej-więcej podobną ilość ładunków, jednak import z Rosji wzrósł o 14,4%, zaś eksport – jedynie o 2,2%. O 40,4% wzrósł import do Polski surowców naturalnych i przemysłowych, materiałów budowlanych; o 20,5% - wyrobów przemysłowych (przede wszystkim dzięki dostawom szkła i papieru); o 17,1% - wyrobów metalurgicznych.

Eksport ładunków w transporcie drogowym na Ukrainę w pierwszym półroczu wzrósł o 5,8% prawie osiągając poziom 1 mln ton; import z tego kraju wzrósł o 15,2% do 907 tys. ton. Ukraina gwałtownie redukuje spożycie polskich produktów rolnych (-36,9%), zwiększając jednocześnie import z Polski produktów spożywczych (+43%). 1,5-krotnie wzrosły dostawy na Ukrainę produktów naftowych. O 27,5% wzrosły dostawy do Polski ukraińskiego drewna oraz materiałów opałowych z drewna, import wyrobów metalurgicznych wzrósł o 52,2%; chemii - o 63,4%.

для польши 2.PNG

Warto zauważyć, iż udział polskich firm transportowych w obsłudze międzynarodowych przewozów drogowych na rynku WNP został mocno ograniczony po 2014 roku. Polskie firmy transportowe z powodu kryzysu w Rosji, jak również sankcji oraz barier administracyjnych pomyślnie zmieniły kierunek swojej pracy na bardziej komfortowy z różnych względów rynek Unii Europejskiej, natomiast kierunek wschodni dla nich już nie jest tak atrakcyjny jak kiedyś. Tym bardziej, że wolumeny transportów na wewnętrznym rynku logistycznym w UE są o wiele wyższe od rynku międzynarodowych przewozów drogowych do/z WNP.

Prognozy na lata 2018-19

Najważniejszym czynnikiem oddziałującym na rynek logistyki od zawsze była kondycja gospodarki własnego kraju oraz głównych partnerów handlowych. Jakiekolwiek sankcje oraz bariery administracyjne mają o wiele mniejszy wpływ w porównaniu do potencjału inwestycyjnego kraju oraz siły nabywczej ludności. Raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego nieco chłodzi optymizm co do najbliższej przyszłości.

Według najnowszych prognoz MFW, wzrost gospodarki w strefie euro stopniowo spowolni z 2,4% w 2017 roku do 2,2% w 2018 roku oraz do 1,9% w 2019 roku (obniżka prognozy wzrostu o 0,2 punkty procentowe dla 2018 roku oraz o 0,1 punkt procentowy dla 2019 roku w porównaniu do kwietniowej prognozy Funduszu). Spośród rozwiniętych gospodarek Europy prognozy wzrostu dla 2018 roku zostały obniżone dla Niemiec, Francji oraz Włoch. W rozwijających się krajach Europy, do których należy również Polska, prognozowane jest spowolnienie wzrostu z 5,9% w 2017 roku do 4,3% w 2018 roku oraz do 3,6% w 2019 roku (dla 2019 roku o 0,1 punkt procentowy mniej, niż w kwietniowym raporcie).

Prognoza wzrostu światowego handlu towarami i usługami jest obniżona do 4,8% w 2018 roku (o 0,3 p.p.) oraz do 4,5% w 2019 roku (o 0,2 p.p.).

W związku z powyższym należy spodziewać się spowolnienia tempa wzrostu popytu na usługi przewoźników międzynarodowych i wzmocnienia konkurencji pomiędzy nimi.

Departament Marketingu Grupy TELS