Prognoza światowego PKB ponownie obniżona, ale UE spodziewa się poprawy

Bank Światowy zrewidował swoją prognozę globalnego wzrostu do 1,7% w 2023 r. i 2,7% w 2024 r. zamiast 3% dla obu lat w poprzedniej wersji.

Bank Światowy nie pomylił się z obecną prognozą globalnego PKB na 2022 r., która wynosi 2,9%, ale od czerwca trzeba było wprowadzić sporo korekt w strukturze tego wzrostu. W przypadku 2022 r. prognozy wzrostu dla strefy euro, Chin i Indii zostały znacznie przeszacowane, natomiast prognozy wzrostu dla Japonii, Meksyku, Brazylii, a zwłaszcza Rosji - niedoszacowane.

Kryzysy, takie jak obecny, mają więcej wspólnego z działaniami politycznymi, niż z decyzjami czysto ekonomicznymi, w związku z czym ich konsekwencje są obliczane niedokładnie i z dużymi założeniami.

***

PKB Unii Europejskiej wzrośnie o 0,6 proc. w 2023 r. wobec oczekiwanego wcześniej spadku o 0,1 proc. podał Bloomberg powołując się na bank inwestycyjny Goldman Sachs.

Według Goldman Sachs, zimą 2023 roku wzrost europejskiej gospodarki nadal będzie słaby - PKB wzrośnie tylko o 0,1 proc. Następnie wzrost przyspieszy do 0,6% na koniec 2023 roku.

Wcześniej Międzynarodowy Fundusz Walutowy podał, że połowa krajów UE może stanąć w obliczu recesji w 2023 roku. W przeddzień nowego roku o nieuchronności recesji i wzrostu bezrobocia w UE pisali też analitycy Financial Times.

Kluczowym czynnikiem, który zmienił oczekiwania ekonomistów ze strefy euro był gwałtowny spadek cen gazu spowodowany anomalnie ciepłą pogodą (np. temperatury w Berlinie w Sylwestra wynosiły +15 C°) i zmniejszoną konsumpcją. Kolejnym ważnym czynnikiem było złagodzenie restrykcji koronawirusowych w Chinach.