Prognozy wzrostu gospodarek Rosji i UE zostały ponownie obniżone

W okresie 13-20 lutego „Centrum rozwoju” WSE (Wyższa Szkoła Ekonomii, Moskwa) przeprowadziło kolejne cokwartalne badanie wśród prognostów, w którym wzięło udział 25 ekspertów, w tym analitycy Alfa-Bank, BCS, Instytutu Vnesheconombank, LUKOIL, Morgan Stanley, Nordea Bank, JPMorgan oraz innych.

Konsensus prognoz na temat PKB Rosji na 2019 rok wynosi 1,3%. Prognoza pogorszyła się o 0,1 p.p. w porównaniu do prognozy sprzed 3 miesięcy. Z 23 prognostów, którzy wzięli udział w obu badaniach, czterech ekspertów obniżyło swoje oceny na rok bieżący o 0,5 p.p. i więcej, sześciu — o 0,1–0,4 p.p., ośmiu zostawiło swoje oceny bez zmian, i tylko pięciu podniosło swoje prognozy na bieżący rok (nie więcej niż o 0,1 p.p.).

Wyniki badania wśród ekspertów są zgodne z oficjalną prognozą rządu na 2019 r.: Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Rosji spodziewa się wzrostu PKB o 1,3%. Jednak na 2020 r. konsensus prognoz ekonomistów wynosi 1,8%, wtedy jak władze prognozują 2%. Eksperckie prognozy na temat wzrostu w latach 2021–2025 są o 1,1–1,4 p.p. niższe niż prognozy Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego.

Jednocześnie, Sberbank obniżył prognozę kursu rubla na najbliższe dwa lata. Jeśli w grudniu 2018 r. bank prognozował średni kurs w 2019 r. na poziomie 66,5 rub. za dolara, to obecnie — 68,5. Prognoza na 2020 r. wcześniej wynosiła 67 rub. za dolara, natomiast obecnie analitycy banku szacują go na 69 rub. Inflacja zgodnie ze skorygowaną prognozą będzie wachała się w przedziale pomiędzy 4,8% oraz 4% w latach 2019–2020 odpowiednio.

Nieco wcześniej Komisja Europejska opublikowała nową prognozę wzrostu gospodarczego w strefie Euro. Obecnie UE prognozuje, że w 2019 r. wzrost PKB strefy Euro wyniesie 1,3%, z kolei w 2020 r. — 1,6%. Jeszcze w listopadzie prognozowano wzrost gospodarczy o 1,9% w 2019 r. i o 2,0% w 2020 r.

Żródła: RBK, ru.investing.com