Przegląd rynku polskiego za pierwsze półrocze 2017

Prognozy MFW

Dynamika PKB

Globalne ożywienie aktywności gospodarczej nabiera rozpędu. Światowy wzrost, który w 2016 roku był na najniższym poziomie od czasu globalnego kryzysu finansowego i wyniósł 3,2%, zgodnie z prognozą Międzynarodowego Funduszu Walutowego przyśpieszy do 3,6% w 2017 roku i do 3,7 % w 2018 roku.

Ogólny wzrost prognoz dla krajów europejskich. Przykładowo, według prognoz MFW, w tym roku PKB Polski wzrośnie o 3,8%, czyli o 0,4 pkt proc. więcej, niż przewidywano w poprzednim raporcie. W 2018 roku wzrost gospodarczy Polski ma wzrosnąć o 3,3%, zamiast wcześniej prognozowanych 3,2%. Analitycy MFW zrewidowali prognozy uwzględniając lepsze wskaźniki polskiej gospodarki w pierwszej połowie tego roku oraz spodziewane przyśpieszenie realizacji projektów z unijnym dofinansowaniem.

Przegląd polskiego rynku 

Dynamika wskaźników makroekonomicznych

Statystyka handlu zagranicznego według GUS

styczeń-czerwiec 2016

styczeń-czerwiec 2017

absolutny przyrost

tempo przyrostu

Obrót handlowy, tys. $

 

197366512

213780568

16414056

8,32%

Import, tys $

 

96009413

106396548

10387135

10,8%

Eksport, tys. $

 

101357099

107384020

6026921

5,9%

Saldo handlowe, tys. $

5347686

987472

-4360214

-81,5%


Obrót handlowy Polski według Głównego Urzędu Statystycznego w okresie styczeń-czerwiec 2017 roku osiągnął poziom 213,8 mld $, odnotowując wzrost w porównaniu do stycznia-czerwca 2016 roku o 8,32%. W tym samym czasie eksport osiągnął poziom 107,4 mld $ (+5,9%), z kolei import – 106,4 mld $ (+10,8%). Udział eksportu w wymianie handlowej w pierwszym półroczu 2017 roku wyniósł 50,2%, natomiast importu – 49,8%. Nadwyżka eksportu nad importem zadecydowała o dodatnim saldzie wymiany handlowej, jednak w porównaniu do okresu styczeń-czerwiec 2016 roku wskaźnik ten spadł o 81,5% do 987 mln $.

Dynamika handlu zagranicznego (według Eurostatu)

Według Eurostatu w okresie styczeń-czerwiec 2017 roku import (liczony w tonach) z krajów UE do Polski wyniósł 16 135 631 ton, odnotowując w porównaniu z okresem styczeń-czerwiec 2016 roku wzrost o 10,9%. Eksport w tym okresie 2017 roku wyniósł 17 855 602 tony, odnotowując wzrost o 14,1% w porównaniu do podobnego okresu 2016 roku.

Docelowy rynek (transport drogowy z wyłączeniem niedocelowych grup towarów) importowy w okresie styczeń-czerwiec 2017 roku wyniósł 15 864 737 ton, odnotowując wzrost o 10,1%, wtedy jak eksport w porównaniu do okresu styczeń-czerwiec 2016 roku wzrósł o 11,9% i wyniósł 17 429 773 ton.

Głowni partnerzy handlowi Polski

Do grupy głównych partnerów w handlu zagranicznym Polski wśród krajów UE w 2016 roku należały Niemcy, Czechy, Włochy, Francja, Holandia, Słowacja, Belgia, Wielka Brytania, Węgry, Litwa, których udział w wymianie handlowej Polski wyniósł 83%.  

Udział najważniejszych partnerów Polski w analizowanym okresie kształtował się następująco: 38% – Niemcy, 10% – Czechy, 6% – Włochy.

pl01.png

Dynamika współpracy Polski z głównymi partnerami handlowymi (95% ogółu obrotu)

Ranking partnerów handlowych w eksporcie uszeregowanych od największego do najmniejszego udziału procentowego.

Partnerzy handlowi Polski (kraje-odbiorcy)

Udział krajów-odbiorców w łącznym obrocie eksportowym

Przyrost absolutny

Tempo przyrostu

6 miesięcy 2017 r. w porównaniu do 6 miesięcy 2016 r.

6 miesięcy 2017 r. w porównaniu do 6 miesięcy 2016 r.

Niemcy

35%

761 445

14%

Czeska Republika

11%

148 471

8%

Francja

6%

145 783

16%

Wielka Brytania

6%

153 263

18%

Włochy

6%

180 450

22%

Słowacja

5%

44 489

6%

Węgry

4%

83 070

14%

Holandia

4%

111 919

20%

Litwa

3%

126 642

29%

Belgia

3%

93 399

24%

Rumunia

3%

70 831

18%

Szwecja

3%

65 872

17%

Hiszpania

2%

59 041

18%

Austria

2%

21 945

6%

Dania

2%

39 314

14%

Łotwa

1%

24 002

13%

 

Ranking partnerów handlowych w imporcie uszeregowanych od największego do najmniejszego udziału procentowego.

Partnerzy handlowi Polski (kraje-nadawcy)

Udział krajów-nadawców w łącznym obrocie importowym

Przyrost absolutny

Tempo przyrostu

6 miesięcy 2017 r. w porównaniu do 6 miesięcy 2016 r.

6 miesięcy 2017 r. w porównaniu do 6 miesięcy 2016 r.

Niemcy

40%

648 940

11%

Czeska Republika

8%

-48 484

-4%

Holandia

6%

101 725

11%

Włochy

5%

94 999

12%

Belgia

5%

146 770

21%

Słowacja

5%

61 354

9%

Francja

5%

55 500

8%

Litwa

3%

118 560

29%

Szwecja

3%

-6 602

-1%

Hiszpania

3%

69 284

16%

Węgry

3%

92 237

23%

Austria

3%

-42 468

-9%

Wielka Brytania

2%

23 773

10%

Finlandia

2%

10 650

4%

Dania

1%

38 870

26%

 

Zmiany w strukturze towarowej eksportu oraz importu Polski do/z krajów UE 

pl02.png

Główne pozycje polskiego eksportu w okresie 6 mies. 2017 r. stanowiły poniższe grupy towarów: pojazdy samochodowe, sprzęt, wyroby przemysłowe (43,5% całego eksportu; +0,6 pkt proc.), produkty spożywcze oraz karmy dla zwierząt (15,1%; +0,2 pkt proc.), wyroby przemysłu chemicznego (12,8%; -0,7 pkt proc.), metale oraz wyroby z nich (11,6%; +0,1 pkt proc.), następnie produkty rolne (5,6%; -0,7 pkt proc.), materiały budowlane (3,9%; +0,1 pkt proc.), nawozy (2,5%; +0,3 pkt proc.), paliwa stałe oraz minerały (2,1%; +0,9 pkt proc.), rudy (1,7%; +0,2 pkt proc.), produkty naftowe (1,1%; -1,1 pkt proc.).

pl03.png

 Struktura towarowa importu Polski w okresie 6 mies. 2017 roku wygląda następująco: pojazdy samochodowe, sprzęt oraz wyroby przemysłowe (30,3% całego importu, +0,4 pkt proc.), wyroby branży chemicznej (19,8%; -0,3 pkt proc.), metale oraz wyroby z nich (17,9%, +1,3 pkt proc.), produkty spożywcze oraz karmy dla zwierząt (12,9%; +0,9 pkt proc.), produkty rolne (7,2%; +0,8 pkt. proc), materiały budowlane (5,1%; -1,4 pkt proc.), produkty naftowe (2,5%; -1,5 pkt proc.), nawozy (2%; +0,2 pkt proc.), rudy (1,9%; -0,1 pkt proc.), paliwa stałe oraz minerały (0,3%; -0,5 pkt proc.).

pl04.png

W okresie 6 mies. 2017 r. w porównaniu do 6 mies. 2016 r. przyrost w dostawach eksportowych odnotowany został w następujących kategoriach: pojazdy samochodowe, sprzęt, wyroby przemysłowe – 1 073 457 ton (+16%), produkty spożywcze oraz karmy dla zwierząt – 376 084 ton (+16,1%), metale – 278 697 ton (+15,5%), paliwa stałe oraz minerały – 195 382 ton (+104,4%), wyroby chemiczne – 179 586 ton (+8,5%), nawozy – 109 161 ton (+31,8%), materiały budowlane – 107 551 ton (+18%), rudy – 63 268 ton (+26,4%), produkty rolne 18 066 ton (+1,8%).

Zmniejszenie dostaw eksportowych produktów naftowych wyniosło 142 844 ton (-58,4%).

Przyrost importu w pierwszym półroczu 2017 r. w porównaniu do podobnego okresu 2016 r. odnotowany został w następujących kategoriach: pojazdy samochodowe, sprzęt, wyroby przemysłowe – 565 765 ton (+13%), metale oraz wyroby z nich – 490 937 ton (+20,3%), produkty spożywcze oraz karmy dla zwierząt – 347 211 ton (19,9%), wyroby chemiczne – 286 835 ton (+9,8%), produkty rolne – 242 690 ton (+26,1%), nawozy – 76 360 ton (+29,9%), rudy 15 353 ton (+5,2%).

Pozostałe kategorie cechuje ujemna dynamika: paliwa stałe oraz minerały – 63 610 ton (-56,6%), materiały budowlane – 106 573 ton (-11,3%), produkty naftowe – 163 693 ton (-28,46%).

Przegląd został przygotowany przez Departament Marketingu TELS na podstawie źródeł zewnętrznych