Przewozy towarowe nadal rosną, ale razem z nimi również obawy o przyszłość

Od stycznia do czerwca przetransportowano w Polsce 289,3 mln ton ładunków - o 3,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Rosną zarobki w sektorze transportowo-logistycznym, ale spadają nastroje - wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego na temat sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce w I półroczu 2022 r.

Największy udział w transporcie w naszym kraju tradycyjnie ma transport samochodowy. Tym rodzajem przewieziono 139 mln ton towarów – o 0,5 proc. więcej niż w tym samym okresie 2021 r. W tym samym ciężarówkami i busami przetransportowano 48,1 proc. łącznego wolumenu w I półroczu.

Dużo bardziej dynamicznie rozwija się transport kolejowy. Torami przetransportowano w I półroczu 120,25 mln ton towarów – o 5,8 proc. więcej rok do roku.

Transport morski zanotował zaś spadek przewiezionego wolumenu. 4,2 mln ton ładunków to o 1,2 proc. mniej rok do roku i pogłębienie spadkowej tendencji z I kwartału (wówczas było to – 0,1 proc.).

Czarna przyszłość

W lipcu br., podobnie jak miesiąc wcześniej, ogólny klimat koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa był oceniany negatywnie. Przedsiębiorcy znacznie bardziej niż przed miesiącem pesymistycznie nastawieni odnośnie perspektyw rozwoju sprzedaży.

Dyrektorzy spółek z sektora transportowo-magazynowego planują niewielkie zwiększenie zatrudnienia oraz spodziewają się wzrostu cen (56 proc. ankietowanych). Dodatkowo, istniejąca sytuacja gospodarcza spowoduje u 51 proc. podmiotów odłożenie decyzji inwestycyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy, u 32 proc. firm – ograniczenie zatrudnienia, a u 28 proc. – ograniczenie produkcji lub sprzedaży.

Źródło: trans.info