Przygotowujemy się do obowiązkowego znakowania opon

Zgodnie z wymogami Rządu Federacji Rosyjskiej do 2024 r. planowane jest utworzonie systemu do znakowania towarów identyfikacyjnymi znakami kontroli. Zakłada się, że do tego czasu większość towarów konsumpcyjnych, które są sprzedawane, produkowane i importowane na terytorium Rosji powinny będą musiały być oznakowane i zarejestrowane w systemie ogólnokrajowym.

Obowiązek znakowania przed importem towarów na terytorium Euroaziatyckiej Unii Gospodarczej jest często wykonywany przez dostawców zintegrowanych usług logistycznych. W Grupie TELS trwają obecnie prace nad przygotowaniem do obowiązkowego znakowania opon zgodnie z nowymi wymogami.

Jaki zakres pracy ma wykonać dostawca zintegrowanych usług logistycznych, aby zapewnić płynne przejście do nowego systemu znakowania? Na to pytanie odpowiedzi udzielają ekspert TELS:

Aleksander Ustimovich, wiodący specjalista do spraw klientów kluczowych:

„W dniu 1 grudnia 2019 r. rozpocznie się obowiązkowe znakowanie opon. Nasza firma współpracuje ze światowymi producentami opon, dlatego aby utrzymać obecnych oraz zdobyć nowych klientów z branży produkcji opon musimy zapewnić kompleksową usługę znakowania opon.

W chwili obecnej tworzony jest proces znakowania: został wybrany główny dostawca usług magazynowych, uzgodniono taryfy za znakowanie opon do samochodów ciężarowych i osobowych, sporządzono listę firm transportowych przygotowanych do udziału w testach i regularnych przewozach. Tym nie mniej nadal prowadzimy negocjacje z przedsiębiorcami świadczącymi usługi magazynowania, którzy mogą zostać alternatywnymi dostawcami usług w przypadku gwałtownego wzrostu zapotrzebowania.

Osiągnęliśmy również włączenie nas do grupy roboczej opartej na CRZT (Centrum Rozwoju Zaawansowanych Technologii) w skład której wchodzą przedstawiciele wiodących firm z branży produkcji opon. Następnym etapem będzie przeprowadzenie testowych przewozów wraz z oznakowaniem. CRZT ogłosiło rozpoczęcie testów znakowania opon i wyznaczyło okres trwania testów od 20 czerwca do 30 listopada 2019 roku.

Jednak na chwilę obecną operator nie udzielił szczegółowych informacji na temat etapów testów, wymagań jakie muszą spełnić uczestnicy czy zaleceń metodologicznych. ”

Vitaly Polik, zastępca dyrektora departamentu ładunków drobnicowych:

„Nawet członkowie CRZT nie mogą w sposób jednoznaczny odpowiedzieć na pytania:„ W jaki sposób zostanie naniesiony unikatowy kod na oponę, czy będzie to naklejka z kodem Data Matrix czy też tagowanie RFID?” oraz: „W jak sposób kod zostanie przekazany producentowi/ dostawcy zintegrowanych usług logistycznych w celu oznakowania z towarów?”. Jest kilka możliwych sposóbów znakowania opon, jednak szczegółowe zalecenia pojawią się dopiero po zakończeniu serii testów. Dzisiaj wszyscy importerzy i producenci przygotowują się na możliwość pozyskania kodów za pośrednictwem konta w systemie CRZT, my natomiast już przygotowujemy się do przejęcia przez nas kodów oraz pracujemy nad organizacją infrastruktury i rozwiązaniami informatycznymi do nanoszenia kodów na opony. ”

W przypadku braku wymaganego oznakowania towarów importowych, dostawca usług logistycznych organizujący transport, korzysta z następującego schematu:

tyre-shema-TELS-pl.jpg

Bez wątpienia w chwili wejścia w życie wymogów dotyczących obowiązkowego znakowania opon klienci TELS nie będą mieli żadnych problemów z importem opon. Przygotowanie do wdrożenia usługi znakowania towarów przebiega sprawnie i technologicznie.