Różnica w kosztach między dostawą morską, a lotniczą wzrosła prawie 17-krotnie

Według Drewry, różnica w kosztach między dostawą lotniczą, a morską przez kluczowy korytarz z Azji na główne rynki konsumenckie wzrosła we wrześniu do 16,7 razy, czyli o 28% powyżej średniej sprzed pandemii w 2019 roku.

Powiększająca się luka wynika z faktu, że stawki frachtu morskiego są obecnie tylko o 7% wyższe od poziomów z 2019 r., podczas gdy stawki frachtu lotniczego pozostają o ponad jedną trzecią wyższe od poziomów sprzed kryzysu i nie zapowiadają spadku.

W tych okolicznościach Drewry zauważa, że odpływ ładunków z transportu lotniczego rośnie: reorientacja na dostawy kontenerowe pozwala nadawcom znacznie obniżyć koszty, jeśli tylko warunki umowy pozwalają im poświęcić więcej czasu na dostawę.