Raporty ESG staną się obowiązkowe dla szeregu spółek w UE

Parlament Europejski przyjął dyrektywę o sprawozdawczości przedsiębiorstw  w zakresie zrównoważonego rozwoju  (CSRD), która zobowiąże szersze grono unijnych firm do ujawniania społecznych i środowiskowych skutków ich działalności.

CSRD ma zapewnić bardziej szczegółowe i standaryzowane ujawnianie informacji ESG, ich niezależną weryfikację i audyt.

Obowiązek ujawniania informacji społecznych i środowiskowych będzie dotyczył około 50 tys. firm i będzie wprowadzany stopniowo:

  • Od 1 stycznia 2024 roku - dla dużych przedsiębiorstw użyteczności publicznej (zatrudniających ponad 500 pracowników), które już podlegają dyrektywie NFRD (sprawozdania mają być przedłożone w 2025 roku);
  • Od 1 stycznia 2025 roku - dla dużych firm (zatrudniających powyżej 250 pracowników, lub mających obrót 40 mln euro, lub posiadających aktywa 20 mln euro), które obecnie nie podlegają dyrektywie NFRD (sprawozdania mają być przedłożone w 2026 roku);
  • Od 1 stycznia 2026 roku - dla pozostałych spółek emisyjnych (sprawozdania mają być przedłożone w 2027 roku, średnie i małe przedsiębiorstwa mogą skorzystać z odroczenia do 2028 roku).

Firmy zagraniczne, których przychody w UE przekraczają 150 mln euro, również będą musiały dostosować się do nowej dyrektywy.