Średnio mniej niż pół roku – na taki okres są zawierane nowe długoterminowe kontrakty morskie

Z danych Xeneta, dotyczących monitorowania rynku długoterminowych kontraktów kontenerowych wynika, że stawki nowych kontraktów długoterminowych osiągnęły szczyt w III kwartale 2022 r., a w IV kwartale średnia stawka spadła już poniżej 4,5 tys. USD za FEU – czyli o 7,4% niżej niż średnia za ostatni kwartał 2021 r.

Średni czas trwania nowych umów spada od połowy 2022 r. W szczytowym momencie, w drugim kwartale roku, średni czas trwania nowych umów wynosił 12 miesięcy, w czwartym kwartale wartość ta spadła już do 5,5 miesiąca.

Na trasach z Azji do portów północnej Europy kontrakty w IV kwartale miały średni czas trwania 4,1 miesiąca. Żadna z nowych umów nie była zawarta na dwa lata, w porównaniu z rokiem poprzednim, w którym to jedna na pięć umów była zawierana na 24 miesiące, lub dłużej. W IV kwartale 82% nowych umów miało czas trwania krótszy niż sześć miesięcy.