Rozszerzenie geografii przewozów lotniczych firmy TELS

Dzięki pomyślne przeprowadzonej pracy polegającej na rozwoju relacji z agentami na lotniskach Serbii i Słowenii, firma TELS wzmocniła swoją obecność w regionie Bałkanów.

W marcu zostały zorganizowane pierwsze przewozy lotnicze na trasach z Serbii i Słowenii do Federacji Rosyjskiej. Ładunki – sprzęt rolniczy oraz części zamienne do maszyn rolniczych.

Utworzone nowe linie dla dostaw ładunków z krajów bałkańskich z wykorzystaniem transportu lotniczego rozszerzają geografię i zakres usług firmy TELS, co będzie sprzyjało pełniejszemu zaspokojeniu bieżących potrzeb zleceniodawców przewozów.