Ruch Nowego Jedwabnego Szlaku do oraz z Europy zmniejszył się o 38%

Według danych opublikowanych przez chińskie koleje państwowe - China National Railway Group, liczba pociągów towarowych wysłanych szlakami euroazjatyckimi osiągnęła w ubiegłym roku rekordową liczbę 16 tys. Korytarzami Nowego Jedwabnego Szlaku przewieziono 1,6 mln TEU. Pomimo niestabilnej sytuacji międzynarodowej, w ubiegłym roku ruch towarowy na Nowym Jedwabnym Szlaku wykazał wzrost o 9% w stosunku do roku poprzedniego i o 10% w stosunku do roku 2020.

Tymczasem według ERAI (indeks stawek kontenerowych Nowego Jedwabnego Szlaku, stworzony przez holding kolei kazachskich, rosyjskich i białoruskich) ruch między Chinami, a Unią Europejską (w obu kierunkach) spadł o ponad 38% w porównaniu z rokiem 2021 (z 618 180 TEU do 386 374 TEU).

Obroty towarowe na kierunku europejskim spadły z 409 458 TEU w 2021 r. do 262 194 TEU w roku ubiegłym (-36%). Wolumeny ładunków przewożonych z Unii Europejskiej do Chin spadły o 40%, z 208 722  TEU do 124 098TEU.

Spadek ilości ładunków jest wynikiem światowego kryzysu energetycznego i produkcyjnego, oraz wewnętrznych ograniczeń w Chinach spowodowanych wzrostem liczby przypadków COVID-19. Eksperci zauważają, że stosunki między Europą, a Chinami zmierzają do poprawy, a obie strony wyrażają chęć bliższej współpracy. Rozluźnienie chińskiej polityki w zakresie COVID-19 może doprowadzić do dalszego wzrostu ruchu towarowego.

Ogólna sytuacja w handlu zagranicznym Chin nie uległa pogorszeniu. Eksport kraju w 2022 r. wzrósł o 7% do 3,59 mld USD, a import o 1,1% do 2,72 mld USD.

Źródło: trans.info