Rynek ładunków lotniczych stabilnie się ożywia

Globalny obrót ładunków w lotnictwie cywilnym w lipcu 2023 r. zbliżył się do poziomu z ubiegłego roku: według Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA) spadek do lipca 2022 r. wyniósł zaledwie 0,8%, podczas gdy w segmencie ładunków międzynarodowych wyniósł 0,4%.

Ruch towarowy stopniowo odradza się od końca ubiegłego i początku bieżącego roku. W styczniu obroty towarowe wykazały spadek o 16,8% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, w lutym o 9,4%, w marcu o 7,7%, w kwietniu o 6,6%, w maju o 5,2%, w czerwcu o 2,4%, zgodnie z danymi IATA.

Dostępna zdolność przewozowa zapewniana klientom przez linie lotnicze cargo wzrosła w lipcu o 11,2% w porównaniu z lipcem 2022 roku. Tak silny wzrost dostępnej pojemności towarowej tłumaczy się wzrostem wolumenu ładunków przewożonych w lukach bagażowych samolotów pasażerskich (o 29,3% rok do roku) w związku z nadejściem sezonu letniego, stwierdzili analitycy IATA.

Linie lotnicze w Afryce wykazały najwyższy wzrost obrotów cargo, podczas gdy przewoźnicy z Ameryki Północnej wykazali największy spadek ruchu cargo piąty miesiąc z rzędu. W Europie obroty towarowe w lipcu spadły o 1,5% rok do roku (w czerwcu spadek wyniósł 3,2%).

Według dyrektora generalnego IATA Williego Walsha, wiele fundamentalnych czynników popytu na ładunki lotnicze (wolumeny handlowe i zamówienia eksportowe) jest nadal "słabych, lub pogarszających się", ale istnieją już podstawy do ostrożnego optymizmu.