Rynek logistyki samochodowej z UE demonstruje wzrost

W 2016 roku rynek przewozów samochodowych z krajów Unii Europejskiej do podstawowych krajów regionu euroazjatyckiego (Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan) zwiększył się o 1,7% w porównywaniu z rokiem 2015 i wyniósł 17483 tys. ton (tu i dalej na podstawie danych Eurostat).

график_польша.jpg

Zwiększenie rynku logistyki samochodowej w tym kierunku odbyło się dzięki znacznemu wzrostowi importu ładunków na Ukrainę: w 2016 roku on wyniósł 4555 tys. ton – o 16,7% więcej, niż w 2015 roku.

Znacznie w stosunku procentowym zwiększył się import komunikacją samochodową do Republiki Kazachstan: 779 tys. ton (+44,5%). Ów „skok” tłumaczy się większą wielkością dostaw sprzętu ekektrycznego i jego części w sierpniu: w wyrażeniu fizycznym wielkość ładunków w tym miesiącu wzrosła w 8 razy w porównywaniu z lipcem bieżącego roku. W następnych miesiącach wielkość przewozów ładunku powróciła na poprzedni poziom.

Import komunikacją samochodową do Rosji w 2016 roku zmniejszył się o 2,9% w porównywaniu z 2015 roku, do 9490 ton. Na tle tego, że w 2015 roku w porównywaniu z 2014 rokiem zmniejszenie transportu ładnku w danym kierunku wynosiło -32%, dzisiaj prawdopodobnie możemy mówić o stabilizacji rynku przewozów samochodowych ładunków z UE do Federacji Rosyjskiej.

Znaczne obniżenie wielkości przewozów ładunków w 2015 roku z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej tłumaczy się dwoma głównymi czynnikami: kryzysem gospodarczym w Rosji i sankcjami wzajemnymi między Rosją i Unią Europejską, które sprzyczyniły się do istotnego zmniejszenia importu do Rosji szeregu artykułów żywnościowych i niektórych rodzajów sprzętu. W 2016 roku import ładunków z UE do Rosji nieco zmienił swoją strukturę towarową, co pozwoliło praktycznie zachować wielkość przewozów na poziomie 2015 roku mimo wciąż trwającego kryzysu w Rosji.

Na Białoruś w 2016 roku dostarczono 2657 tys. ton ładunków – o 10,6% mniej, niż w 2015 roku. Tu obniżenie odbyło się przede wszystkim z powodu zmnijeszenia dostaw warzyw i owoców.

Przewozy samochodowe ładunków z UE do Rosji, Kazachstanu, na Ukrainę i Białoruś w 2015/16 r., ton

 

Federacja Rosyska

Ukraina

Białoruś

Kazachstan

 

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

UE (28 krajów)

9773976

9491530

3904026

4555250

2971223

2656726

539377

779645

Niemcy

2203813

2182707

611350

725311

197955

195519

112263

94143

Polska

1417454

1279794

1387400

1676398

991628

1354821

115065

115518

Finlandia

1204329

1147058

112520

110398

19651

22909

5487

4635

Niderlandy

633804

702621

208460

226980

72936

64024

39808

317302

Włochy

634223

663575

155673

190893

41934

41857

48439

46919

Litwa

633195

540154

97012

105057

1330360

689229

82675

65813

Francja

395975

391519

83056

109096

20425

20353

21971

21749

Czechy

365445

375157

150106

159143

34256

28979

13195

10892

Belgia

310803

317023

93487

115208

42133

40551

20657

18057

Szwecja

272994

259475

45838

51300

9901

10941

3071

3184

Łotwa

275538

249682

41637

42049

45744

28600

5977

13888

Austria

280187

239051

76593

109925

28227

22636

20593

15424

Węgry

185690

184973

234708

251567

17928

17792

4298

5415

Estonia

179465

170445

52864

49917

19088

24719

3030

3150

Rumunia

168168

156105

178814

184180

10815

6672

6428

5837

Hiszpania

128053

125849

42288

44997

32503

28259

13140

8104

Słowacja

119366

120667

159222

201440

19673

19916

3860

2096

Słowenia

89768

90118

23399

29341

8351

8094

4655

12632

Wielka Brytania

80291

72278

50864

57312

4734

4384

6343

7969

Dania

61581

64260

35970

44216

6417

7494

1908

1420

Bułgaria

57074

60856

29649

15647

5488

5571

1968

1233

Grecja

28174

37331

26721

43334

5921

8236

2086

1718

Luksemburg

23456

34661

869

1633

289

132

97

443

Chorwacja

13811

13602

1704

5802

2982

4332

804

755

Portugalia

8182

6909

2934

3195

1360

346

88

69

Irlandia

3134

5660

888

911

301

219

1471

1280

Dział marketingu Grupy Spółek TELS, źródło – Eurostat.