Rynek pracy w logistyce – sposoby na pozyskanie i zatrzymanie pracowników

TELS_Volik_mini.jpg

Grzegorz Volik, Prezes Zarządu TELS Polska, udzielił komentarza dla czasopisma Top Logistyk na temat:

Rynek pracy w logistyce – sposoby na pozyskanie i zatrzymanie pracowników

Problem deficytu wykwalifikowanej kadry w branży logistycznej narasta, i na chwilę obecną nie widać czynników, które mogłyby doprowadzić do przełomu w zaistniałej sytuacji. Logistyka nie należy do najłatwiejszych branż z punktu widzenia charakteru pracy, dlatego młodzież w Europie nie próbuje na wszystkie możliwe sposoby dostać się logistyki. W konsekwencji w logistyce nie ma rezerwy kadrowej dla wykwalifikowanej kadry menadżerskiej. Podczas targów TransLogistica Poland w 2018 r. uczestnicy HR-forum dużo mówili na temat narastającego deficytu kadrowego oraz sposobów rozwiązania tego problemu. Aby przyciągnąć do branży młodych ludzi, firmy muszą decydować się na istotne korekty w swojej polityce kadrowej, mianowicie oferować bardziej elastyczne warunki pracy oraz większe pakiety świadczeń socjalnych, jak również programy szkoleń i rozwoju na koszt pracodawcy itp.

Jeszcze bardziej dramatyczna sytuacja jest z kierowcami międzynarodowymi. Według raportu European Road Freight Transport 2018 w sześciu krajach Europy Zachodniej, mianowicie Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Danii i Szwecji, deficyt kierowców szacuje się na 127,5 tys. W ocenie związku zawodowego DSLV, w ciągu najbliższych 15 lat dwie trzecie pracujących dziś kierowców odejdzie na emeryturę. Europejski rynek traci około 30 tys. kierowców każdego roku, a liczba ludzi młodych, uzyskujących kwalifikacje kierowcy, nie przekracza 2 tys. rocznie. Powstająca przepaść na rynku pracy po części jest rekompensowana napływem specjalistów z Europy Wschodniej, natomiast również ten zasób zdecydowanie zmniejsza się. Jednocześnie migracja zwiększa deficyt kadrowy w krajach wschodnioeuropejskich.

Aby w jakiś sposób rozwiązywać problem deficytu kierowców, europejskie firmy zaczęły już uruchamiać programy szkoleń kierowców międzynarodowych dla migrantów z Bliskiego Wschodu. Takie centra działają już w Holandii i Niemczech i cieszą się zainteresowaniem, natomiast najprawdopodobniej nie wpłyną w istotny sposób na sytuację w najbliższych latach.

Rozpoczęcie masowego stosowania technologii bezzałogowych w przewozach drogowych teoretycznie jest możliwe w ciągu najbliższych 10 lat, ale tej kwestii towarzyszy wiele niejasności, co nie pozwala na robienie bardziej precyzyjnych prognoz. Nie da się zrobić dokładnej prognozy dla:

·  terminu stworzenia niezawodnych modeli bezzałogowych i, w szczególności, terminu ich seryjnej produkcji;

·  wysokości nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez firmy transportowe na zakup samochodów bezzałogowych;

·   przygotowania wystarczającej ilości personelu technicznego, który będzie taką flotę serwisował;

·   przygotowania cyfrowej infrastruktury rogowej – bez niej pozostałe nie ma sensu.

Przy okazji, równolegle z deficytem kierowców, w Europie narasta deficyt wykwalifikowanych maszynistów kolejowych oraz kapitanów statków.