Rynek przewozów drogowych do/z UE w I kwartale 2019 r.

Dział analityki biznesowej i planowania strategicznego Grupy TELS przedstawił raport z sytuacji na rynku przewozów drogowych w relacji UE – Rosja, Białoruś, Kazachstan, Ukraina, Uzbekistan (import, eksport).

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w pierwszym kwartale 2019 r. w eksporcie z wymienionych krajów WNP do państw UE notowana jest wysoka dynamika wzrostowa za wyjątkiem Ukrainy, gdzie wzrost wyniósł nieco ponad 4%.

Z kolei w imporcie notowana jest niewielka dynamika ujemna jedynie w przypadkach przewozów do Federacji Rosyjskiej (-2,1%). Równolegle obserwowany jest niewielki wzrost importu do Republiki Białorusi (+2,7%). Niezły wzrost natomiast notuje import do Ukrainy (8,3%). Gwałtownie rosną przewozy do Kazachstanu i Uzbekistanu (odpowiednio +21,1% i +38,6%), mimo iż rzeczywiste wolumeny na tych kierunkach są niewielkie.

Łączny rynek przewozów drogowych w tym segmencie geograficznym wzrósł o 14,1% w eksporcie (do 5798 tys. t) oraz o 2,4% w imporcie (do 4644 tys. t).

ENG-01.jpg

ENG-02.jpg

ENG-03.jpg

Źródło danych: Eurostat

Komentarze managerów Grupy TELS

Oleg Germanovich, dyrektor mińskiego oddziału Grupy TELS: „Patrząc wstecz na naszą pracę w pierwszym kwartale 2019 r. można stwierdzić, iż nie mieliśmy do czynienia z żadnymi zauważalnymi wstrząsami, które miałyby wpływ na wolumeny dostaw towarów na nasze rynki docelowe. Wolumen usług w zakresie przewozów FTL świadczonych przez miński oddział Grupy TELS w I kwartale bieżącego roku wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 11%. Z odnotowanych w pierwszym kwartale trendów warto zaznaczyć spadek rentowności sprzedaży w okresie styczeń-marzec. W związku ze wzrostem konkurencji, szczególnie w wysokich segmentach, przygotowujemy się do wzrostu sprzedaży usług wraz ze zmniejszeniem rentowności tranzakcji. Zasadniczo, jest to model naszej pracy w ostatnich 2 latach: „Chcesz zarabiać – przerabiaj duże wolumeny”. A osiągamy to dzieki modernizacji procesów biznesowych oraz optymalizacji schematów dostaw ładunków”.

Dmitry Stasevich, dyrektor kijowskiego oddziału Grupy TELS: „W pierwszym kwartale bieżącego roku oddział w Kijowie osiągnął KPI w zakresie przewozów drogowych co najmniej w 100%. Biorąc pod uwagę stosunkowo słabą dynamikę rynkową, utrzymaliśmy wysokie tempo i osiągnęliśmy wzrost wolumenu usług przewozowych o 28% w porównaniu do pierwszego kwartału 2018 r. Wskutek tego zwiekszyliśmy też nasz udział rynkowy. Ale czeka nas bardzo trudna sytuacja w kraju, spodziewamy się wielu różnych zmian, które dotkną również branżę w której działamy”.

Olga Korotkova, kierownik departamentu przewozów drogowych moskiewskiego oddziału Grupy TELS: „Pierwszy kwartał dla moskiewskiego oddziału był pomyślny. Szczególnie mocno zwiększyliśmy eksport do Finlandii i Estonii – razem 2,3-krotnie, import z Finlandii – o 16%. O 20% zwiększyliśmy eksport do krajów bałkańskich. Mimo deficytu pojazdów na kierunku bałkańskim oraz problemów na kazachsko-kirgiskiej granicy, wzrost liczby zleceń przewozowych do/z Kazachstanu wyniósł 70% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku”.