Rynek transportu lotniczego wzrósł po raz pierwszy od 19 miesięcy

Globalne wyniki przewozów lotniczych, mierzone w tonokilometrach (CTK), wzrosły w sierpniu o 1,5% rok do roku. W przypadku lotów międzynarodowych zanotowano wzrost o 2%. To pierwszy roczny wzrost od 19 miesięcy, zauważył dyrektor generalny IATA Willie Walsh.

Dodatkowo odnotowano 12% wzrost dostępnej przepustowości (8% w przypadku lotów międzynarodowych). Ta znacząca poprawa dostępnej przestrzeni ładunkowej wynika z rozwoju rynku lotnictwa pasażerskiego. Loty pasażerskie historycznie stanowiły większość przestrzeni ładunkowej, a ich zawieszenie podczas pandemii znacznie zmniejszyło dostępną pojemność. Zdolność przewozowa floty pasażerskiej w sierpniu wzrosła o 30% rok do roku.

Chociaż globalny ruch towarowy wzrósł o 1,5%, różnice między regionami były znaczące. Głównymi motorami wzrostu były Azja i Pacyfik (wzrost o 4,9%) oraz Ameryka Południowa (wzrost o 6,2%).

Z drugiej strony Zachód nie doświadczył jeszcze ożywienia. W Ameryce Północnej sierpniowy wolumen przewozów był o 1,2% niższy niż w sierpniu poprzedniego roku. W Europie odnotowano niewielki spadek o 0,2%.

Spośród znaczących tras, trasa z Azji do Europy odnotowała wzrost popytu do 8,8% rok do roku. Na trasie z Ameryki Północnej do Europy odnotowano spadek ruchu towarowego o 2,9%.

Źródło: trans.info