Rynek transportu samochodowego w UE – Federacji Rosyjskiej w pierwszym półroczu 2016 r.

W pierwszym półroczu 2016 r. z krajów Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej komunikacją samochodową wwieziono 4507 tysięcy ton ładynków. W porównywaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku zmniejszenie wielkości importu wyniosło 6,1%.

Jednak ujemna dynamika znacznie obniżyła się zarówno w stosunku do ubiegłego roku, jak do pierwszego kwartału bieżącego roku. Toteż zgodnie z wynikami pierwszego kwartału roku 2016 ujemna dynamika wynosiła -10% w porównywaniu z analogicznym okresem w zeszłym roku, roczna dynamika 2015 roku w porównywaniu c 2014 była -32%.

W wymiarze materialnym obniżenie transportu komunikacją samochodową z UE do FR w 1. półroczu bieżącego roku w porównywaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku wyniosło – 294 tys. ton. Największe obniżenie przypada na import z Polski (-89,4 tys. ton; -13,4%), Litwy (-79,2 tys. ton; -23,4%), Finlandii (-78,6 tys. ton; -13,1%).

Największa dynamika dodatnia jednocześnie ze stosunkowo wysokim wzrostem przewozów w wymiarze materialnym odnotowano z Luksemburgu: +85,5%; +8,5 tys. ton. Istotnie wzrosła wielkość transportu komunikacją samochodową z Niderlandów, Czech, Włoch.

Statystyka transportu samochodowego z UE do Federacji Rosyjskiej w 1. półroczu 2016 r.

  6 mies. 2016 r. Dynamika w stosunku do 6 mies. 2015 r., tony Dynamika w stosunku do 6 mies. 2015 r., %
UE, w sumie 4506802 -293638 -6,12
Niemcy
1052848 -29863 -2,76
Polska
577247 -89499 -13,42
Finlandia 519420 -78568 -13,14
Niderlandy 350741 9577 2,81
Włochy 303530 5613 1,88
Litwa 259328 -79167 -23,39
Francja 194954 924 0,48
Czechy 178909 6042 3,50
Belgia 152709 201 0,13
Szwecja
127566 -8281 -6,10
Austria 119917 -13191 -9,91
Łotwa 110978 -23199 -17,29
Węgry 96529 2551 2,71
Rumunia 79659 -5815 -6,80
Estonia 78176 -7581 -8,84
Hiszpania 63892 2581 4,21
Słowacja 55984 43 0,08
Słowenia 39783 288 0,73
Wielka Brytania 35144 -3286 -8,55
Dania 32943 3126 10,48
Bułgaria 32119 3168 10,94
Luksemburg 18392 8476 85,48
Grecja 13466 1284 10,54
Chorwacja 7057 1532 27,73
Portugalia 2944 -1470 -33,30
Irlandia 2558  876 52,08

W portfelu produktów rynku transportu samochodowego z Unii Europejskiej do Rosji przewodzi grupa „Tworzywa sztuczne i wyroby z nich”, ładunku tego rodzaju dostarczono 483 tys. ton, dynamika importu wyniosła -6,2%. Na drugim miejscu według wielkości importu są urządzenia przemysłowe (438 tys. ton; -4,5%). Trzecią pozycję zajmuje papier i karton (387 tys. ton; +0,9%).

W pierwszej dziesiątce rankingu według wielkości importu komunikacją samochodową znajdują się również następujące grupy produktów: naziemne środki lokomocji (-9,1%), różne wyroby chemiczne (+7,4%), napoje (+11,85%), substancje garbnikowe i barwierskie (-2,6%), sprzęty elektryczne (-1,7%), kwiaty i rośliny (+42,6%), wyroby z żelaza i stali (-6,7%).

***

W kierunku eksportu z Rosji do Unii Europejskiej w ciągu pierwszego półrocza bieżącego roku przewieziono 5318 tys. ton ładunku – na 20,1% więcej, niż w okresie analogicznym 2015 roku, lecz największą dynawikę wzrostu wielkości (więcej, niż w 3,5 razy) przy wielkim wzroście materialnym przewozów odnotowano do Francji: +119 tys. ton.

Statystyka transportu samochodowego z Federacji Rosyjskiej do UE w 1. półroczu 2016 r.

  6 mies. 2016 r. Dynamika w stosunku do 6 mies. 2015 r., tony Dynamika w stosunku do 6 mies. 2015 r., %
UE, w sumie 5318291 888923 20,07
Finlandia
1522303 272669 21,82
Niderlandy
621072 114507 22,60
Polska 594282 40956 7,40
Niemcy 555265 29437 5,60
Szwecja 330488 9028 2,81
Estonia 328615 51414 18,55
Litwa 261252 85233 48,42
Francja 164049 118539 260,47
Łotwa 151840 42116 38,38
Czechy 147188 -499 -0,34
Włochy 140271 19085 15,75
Belgia 116770 58137 99,15
Rumunia 94606 20930 28,41
Słowacja 64809 8222 14,53
Bułgaria 60011 6337 11,81
Węgry 55075 -713 -1,28
Austria 42080 9935 30,91
Dania 16011 832 5,48
Hiszpania 15356 4168 37,25
Słowenia 12971 -2244 -14,75
Grecja 9348 2882 44,57
Wielka Brytania 5686 -2388 -29,58
Chorwacja 5166 -211 -3,92
Luksemburg 2048 -209 -9,26
Portugalia 1684 736 77,64
Irlandia 45 24 114,29

Zwiększył się transport wszystkich tradycyjnych ładunków eksportowych: drewno, paliwo, chemikalia, guma, metale i wyroby z nich.

Dział marketingu Grupy Spółek TELS, na podstawie danych Eurostat