Schematy szybkiej dostawy ładunków częściowych w TELS

 DEFINICJE  

Dostawa ładunku częściowego (LTL/Part loads/Groupage)  –  jest to rodzaj dostawy ładunku, będącego zestawieniem kilku przesyłek (zarówno tych o niewielkich wymiarach, jak również średnich lub nawet dużych) od jednego nadawcy do kilku odbiorców lub od kilku nadawców do jednego lub kilku odbiorców. Koszt dostawy każdej przesyłki w takich przypadkach jest proporcjonalny do miejsca zajmowanego w przestrzeni ładunkowej.

Dostawa ładunku całopojazdowego (FTL)  — — jest to rodzaj dostawy ładunku przeznaczonego, z reguły, dla jednego odbiorcy i zajmującego całą przestrzeń ładunkową środka transportu. Jednak załadunek może odbywać się na kilku oddalonych od siebie magazynach jednego nadawcy, a dla przewozu zamówionej ilości towaru mogą zostać użyte jeden lub kilka pojazdów, wykonujących wspólną dostawę.


W odniesieniu do usług w zakresie dostawy ładunków częściowych niekiedy można spotkać się z pewnymi uprzedzeniami: termin dostawy jest zbyt długi, problemów jest sporo, a niewielka korzyść cenowa nie rekompensuje wymienione minusy. 

Jednak powyższe założenia nie mają nic wspólnego z transportem realizowanym przez TELS.

IMG_09874-2.jpg

W firmie TELS:

 • termin dostawy ładunku częściowego jest tylko o kilka dni dłuższy, niż termin dostawy ładunku całopojazdowego;
 • brak jest jakichkolwiek problemów dla Klienta, ponieważ na każdym etapie przewozu ładunku pracownicy TELS zapewniają kompleksowe wsparcie eksperckie;
 • dostawa ładunku częściowego możliwa jest z każdego miejsca na świecie z wykorzystaniem kilku rodzajów transportu (morskiego, kolejowego, lotniczego i drogowego);
 • oszczędność kosztów – do 90%.


polik2.jpg

Jak to jest możliwe tłumaczy  Zastępca Kierownika Departamentu Ładunków Częściowych TELS.

Przyśpieszone schematy odbiorów, konsolidacji i dostawy ładunków częściowych


„Tradycyjny” schemat dostawy ładunków częściowych  w terminie 10-14 dni:

 1. w każdym regionie ładunki odbierają krajowi (lokalni) przewoźnicy i dostarczają je na regionalny magazyn konsolidacyjny;
 2. tam ładunki są konsolidowane i po skompletowaniu przesyłki z danego regionu wysyła się ją do głównego magazynu konsolidacyjnego w jednym z krajów, sąsiadujących z państwem Unii Celnej;
 3. na głównym magazynie konsolidacyjnym pojedyncze ładunki są przygotowywane do dalszej wysyłki, odbywa się kompletowanie samochodów, odjeżdżających do różnych miejsc przeznaczenia na terenie państw Unii Celnej;
 4. po ostatecznym zaplanowaniu trasy i zakończeniu wszystkich procedur przygotowawczych, pojazdy są ładowane, odprawiane na urzędzie celnym i odjeżdżają do miejsc docelowych.

«Przyśpieszony» schemat dostawy ładunków częściowych , realizowany w TELS w terminie do 10 dni:

 1. ładunki są odbierane przez samochody, które udają się bezpośrednio do głównego magazynu konsolidacyjnego w kraju, sąsiadującym z państwem Unii Celnej; w ten sposób unikamy dodatkowego przeładunku towaru z jego obróbką na magazynie regionalnym;
 2. opracowane trasy dostaw wraz z dużym przepływem ładunków pozwalają nam już na etapie przyjmowania zlecenia planować trasę pojazdu, który będzie dostarczał właśnie zaakceptowany ładunek;
 3. obróbka towarów dostarczonych na magazyn konsolidacyjny i skompletowanie samochodu ładunkami częściowymi odbywają się albo w dniu dostarczenia towaru na magazyn, albo w ciągu 1-2 dni, co pozwala nam na uniknięcie wstrzymania ładunku na magazynie;
 4. codzienne odjazdy samochodów z ładunkami drobnicowymi do różnych miejsc dostawy na terenie państw Unii Celnej; w przypadku szeregu regionów linia drobnicowa obsługiwana jest przez kilkadziesiąt pojazdów tygodniowo.

Taki schemat pozwala na zapewnienie krótkich terminów dostaw ładunków częściowych. Dla przykładu, średni termin dostawy ładunku częściowego:
- z Europy do Rosji wynosi około 7 dni (często nawet krócej);
- do Białorusi – około 5 dni.
Dostawa z odległych regionów Europy może zająć nieco więcej czasu.

Organizujemy również dostawy ładunków w trybie „door to door” nawet do dalekich regionów Rosji: po przekroczeniu granicy Rosji i odprawie ładunku na magazynie czasowego składowania angażujemy wewnątrzrosyjskie transporty i w ten sposób dostarczamy ładunki do miejsc przeznaczenia. Taki schemat pozwala na obniżenie kosztów dostawy poprzez skrócenie odległości pokonywanej przez droższy transport międzynarodowy.

Należy zaznaczyć, że działamy nie tylko w ramach dotychczasowych schematów. Jesteśmy gotowi do dialogu i otwarci na tworzenie i opracowywanie nowych schematów dostaw: na przykład, dostarczenie ładunku częściowego z Indii, zrzucenie go na magazynie w regionie wskazanym przez Klienta, jak również dostawa towaru do sklepów sieci handlowej małymi partiami z określoną częstotliwością.

Alternatywę dla linii częściowych stanowi transport samochodami o małej ładowności. Możemy odebrać i dostarczyć ładunek pojazdami o ładowności od 1 do 7 ton. Taka dostawa będzie nieco droższa, niż dostawa ładunku częściowego większym autem, ale termin dostawy będzie kilkakrotnie szybszy: z Polski – 2 dni, z Niemiec – 3, z północnych Włoch – 4...

Duży przepływ kompatybilnych ładunków

konotop_119-2.jpg

Na chwilę obecną Departament Ładunków Częściowych TELS obrabia około 1000 przesyłek co miesiąc. I każdego roku zwiększamy swoje obroty o 15-20%. Oznacza to, że:

 • przepływ ładunków w jednym kierunku z miesiąca na miesiąc rośnie i robi się co raz większy,
 • termin obróbki magazynowej, procedur przygotowawczych i załadunku samochodów przesyłkami częściowymi jest coraz krótszy,
 • odjazdy samochodów do docelowych regionów dostawy na terenie państw Unii Celnej są coraz częstsze.

Na dzień dzisiejszy główny przepływ ładunków stanowią następujące towary:

 • maszyny i sprzęt elektromechaniczny;
 • sprzęt ogrodowy i maszyny rolnicze;
 • sprzęt i podzespoły do przemysłowego montażu samochodów, części zamienne;
 • odzież markowa oraz wyposażenie sklepów;
 • kosmetyki oraz surowce do produkcji wyrobów kosmetycznych;
 • wyroby chemiczne oraz surowce dla przemysłu chemicznego;
 • prasa, broszury, zabawki;
 • opakowania oraz materiały opakowaniowe;
 • materiały i sprzęt medyczny;
 • produkty spożywcze z segmentu premium;

Wiele z powyższych rodzajów ładunków wymaga dostawy w temperaturze kontrolowanej lub należy do materiałów niebezpiecznych (ADR). Często w składzie ładunku częściowego przewozimy wielkogabarytowe i ciężkie podzespoły, maszyny oraz sprzęt, poprzez co w istotny sposób obniżamy dla Klienta koszty związane z ich dostawą. Tak naprawdę, możemy dostarczyć każdy rodzaj ładunku o dowolnych wymiarach z zachowaniem specjalnych warunków.

Multimodalne dostawy ładunków częściowych

IMG_09862-2.jpgNajczęściej w przewozach multimodalnych używa się dwa rodzaje transportu: transport morski, lotniczy lub kolejowy z następującą dostawą drogową do miejsca przeznaczenia. Kombinacja ta może zawierać nawet więcej niż dwa rodzaje transportu, jeśli wymaga tego wybrany schemat dostawy.

Podczas organizacji przewozów multimodalnych korzystamy z całej dostępnej infrastruktury: terminali kolejowych, magazynów konsolidacyjnych, portów morskich, portów lotniczych, agencji celnych itp., co stwarza nam ogromne możliwości realizacji nawet najbardziej zaawansowanych schematów dostawy z każdego miejsca na świecie.

Przewóz ładunku częściowego zazwyczaj odbywa się z udziałem magazynu konsolidacyjnego, gdzie pod nadzorem naszych pracowników ładunek jest przyjmowany, poddawany wymaganej obróbce magazynowej (pakowaniu, oznaczeniu, ewidencjonowaniu itp.) i przygotowywany do wysyłki.

Na niektórych kierunkach przewozów lotniczych pakujemy towary odrazu na palety i do kontenerów linii lotniczych. Dzięki temu trafiają one bezpośrednio na załadunek do samolotu bez przeładunku w terminalu portu lotniczego. To z kolei zwiększa bezpieczeństwo ładunku, szczególnie jeśli chodzi o ładunek wrażliwy.

Mamy już opracowane schematy multimodalnych dostaw ładunków częściowych z Ameryki Południowej, USA, Kanady, Turcji, Tajwanu, Chin, Hongkongu, Indii oraz innych krajów.

***

Departament Ładunków Częściowych TELS – doskonałe technologie szybkiej i niezawodnej dostawy ładunków z dowolnego miejsca świata.

Jesteśmy zawsze gotowi do udzielenia doradztwa naszym Klientom i zaoferowania optymalnego schematu dostawy ładunku z uwzględnieniem Państwa preferencji oraz priorytetów!