Schematy szybkiej dostawy ładunków zbiorczych w TELS

INFROMACJA

Dostawa ładunku zbiorczego (LTL/Partloads/Groupage) to typ dostawy ładunku, który jest kombinacją kilku partii ładunków (zarówno małogabarytowych, jak średnio- i wielkogabarytowych) od jednego dostawcy kilku odbiorcom lub od kilku dostawców jednemu albo kilku odbiorcom. Koszty dostawy każdej partii ładunku są opłacane w takich wypadkach proporcjonalnie do przestrzeni zajmowanej w pojaździe.

Dostawa ładunku całopojazdowego (FTL) to typ dostawy ładunku przeznaczonego z reguły dla jednego odbiocy i zajmującego całą przestrzeń ładunkową pojazdu. Załadunek może odbywać się na kilku magazynach jednego dostawcy, znajdujących się daleko od siebie, a dla przewozu potrzebnej ilości ładunku może być wykorzystany jeden lub kilka samochodów, które tworzą łańcuch dostaw.


W stosunku do usług w zakresie dostawy ładunków zbiorczych można się spotkać z pewnymi przesądami: czas dostawy istotnie się wydłuża, powstaje więcej komplikacji, i nieznaczny zysk jeżeli chodzi o koszty nie wynagradza nazwanych strat. Ale te założenia nie są prawdziwe w stosunku do spółki TELS.


W spółce TELS:

 • czas dostawy ładunku zbiorczego jest tylko kilka dni większy, niż czas dostawy ładunku całopojazdowego;
 • brak dodatkowych komplikacji dla klienta, ponieważ na wszystkich etapach transportowania ładunku pracownicy TELS realizują całościowe wsparcie ekspertowe;
 • jest możliwa dostawa ładunku zbiorczego z dowolnego miejsca świata z wykorzystaniem kilku rodzajów transportu (morskiego, kolejowego, powietrznego i samochodowego);
 • oszczędzanie na dostawie wynosi do 90%.


Jak udaje się to zorganizować opowiada
Witali Polik,
zastępca dyrektora Działu ładunków zbiorczych TELS.Szybkie schematy zbiórki, przeładunku i dostawy ładunków zbiorczych

„Zwykły” schemat dostawy ładunków zbiorczych o czasie tranzytowym 10 – 14 dni:

 1. w każdym regionie ładunki są zbierane z wykorzystaniem narodowego (lokalnego) transportu i dostarczane do regionalnego magazynu konsolidacyjnego;
 2. tam są konsolidowane i w miarę tworzenia się wspólnej partii regionalnej wysyłane do bazowego magazynu konsolidacyjnego w krajach sąsiadujących z Unią Celną;
 3. w bazowym magazynie konsolidacyjnym przybywające partie są poddawane przeładunkowi, odbywa się kształtowanie pojazdów zbiorczych w zależności od regionu dostawy docelowej w Unii Celnej;
 4. po wyznaczeniu ostatecznej trasy i dokonaniu dotatkowych procedur, dotyczących wysyłania ładunków, pojazdy są załadowywane, odbywają odprawę celną i wyruszają do regionu dostawy docelowej.

„Szybki” schemat dostawy ładunków zbioczych, wykorzystywany w TELS, o czasie tranzytowym do 10 dni:

 1. ładunki zbiera transport, który jedzie bezpośrednio do bazowego magazynu konsolidacyjnego w kraju sąsiadującym w Unią Celną; w tem sposób unikamy dodatkowej obsługi i przeładunku w magazynie regionalnym;
 2. skonstruowane łańcuchy dostaw i wielki przepływ ładunków pozwalają nam jeszcze na etapie przyjęcia zgłoszenia (zlecenia) planować marszrutę pojazdu, który będzie przewozić dopiero przyjęty ładunek;
 3. obsługiwanie dostarczonych do magazynu ładunków i tworzenie pojazdu zbiorczego odbywa się w dniu przybycia towaru do magazynu lub w ciągu 1-2 dni, co pozwala nam uniknąć zatrzymania się ładunku w magazynie;
 4. codziennie pojazdy zbiorcze wyruszają do regionów dostawy docelowej w Unii Celnej; dla szeregu regionów łańcuch dostawy składa się z kilkudziesięciu pojazdów co tydzień.

Taki schemat pozwala zagwarantować któtki termin dostawy ładunków zbiorowych. Tak, na przykład, średni czas dostawy ładunku w składzie ładunku zbiorczego:

- z Europy do Rosji wynosi około 7 dni (często mniej);

- na Białoruś – około 5 dni.

Dostawa z dalekich regionów Europy może zająć nieco więcej czasu. My organizujemy dostwę „do drzwi” nawet do dalekich regionów Rosji: po przejściu granicy Federacji Rosyjskiej i odprawie celnej ładunku w magazynie do tymczasowego przechowywania angażujemy rosyjski transport krajowy i rozwozimy ładunki po miejscach docelowych. Taki schemat pozwala zmniejszyć cenę dostawy kosztem zmniejszenia odległości przejazdu droższego transportu międzynarodowego.

 • Chcemy zaznaczyć, że pracujemy nie tylko na podstawie ustalonych schematów. Jesteśmy otwarci na dialog i gotowi tworzyć i realizować nowe schematy: na przykład, przywieźć ładunek zbiorczy z Indii, umieścić w magazynie w regionie lokalizacji Klienta i podwozić towar do sklepów sieci handlowej małymi partiami z ustaloną regularnością.

Alternatywą dostawy w ładunku zbiorczym jest przewóz transportem niskotonażowym. Możemy odebrać i przewieźć ładunek, wykorzystując transport o pojemności od 1 do 7 ton. Taka dostawa będzie droższa, ale jej termin będzie kilka razy krótszy: z Polski – 2 dni czasu tranzytowego, z Niemiec – 3, z Włoch północnych – 4...

Wielki przepływ kompatybilnych ładunkówAktualnie Dział ładunków zbiorczych TELS obsługuje ponad 1000 partii ładunków co miesiąc. Co roku przyrastamy o 15-20%. To znaczy, że:

 • przepływ ładunków, przewożonych wspólnie, zwiększa się coraz bardziej;
 • terminy obsługi w magazynach, procedur przygotowawczych i formowania pojazdów zbiorczych są coraz krótsze;
 • wysyłka pojazdów zbiorczych do regionow docelowych w Unii Celnej jest coraz częstsza;

Dzisiaj na przepływ ładunków składają się głównie takie ładunki jako:

 • maszyny i urządzenia;
 • sprzęty ogrodowe i rolnicze;
 • wyposażenie i części do montażu przemysłowego pojazdów samochodowych, części zamienne samochodów;
 • odzież markowa i wyposażenie dla sklepów markowych;
 • kosmetyki i surowce dla produkcji towarów kosmetycznych;
 • produkty chemiczne i surowce dla przemysłu chemicznego;
 • materiały opakowaniowe i opakowania;
 • materiały i wyposażenie medyczne;
 • artykuły spożywcze wysokiej jakości

i t.d.

Wiele z tych ładunków wymagają dostawy z przestrzeganiem reżimu temperaturowego i należą do niebezpiecznych (ADR). Częstwo w składzie ładunku zbiorczego przewozimy wielkogabarytowe i ciężkie urządzenia, maszyny i sprzęty, dzięki czemu znacznie zmniejszamy wydatki Klienta na ich dostawę. Faktycznie możemy przewieźć ładunek każdego rodzaju, rozmiaru i z przestrzeganiem specyficznych warunków.

Przewozy multimodalne ładunków zbiorczych

IMG_09862-2.jpg Najbardziej typowymi kombinacjami przewozów multimodalnych są: przewóz morski, lotniczy i kolejowy, po którym następuje dostawa transportem samochodowym do miejsca docelowego.  Kombinacja może zawierać dwa lub więcej rodzajów transportu, jeżeli tego wymaga wybrany schemat dostawy.

Organizując przewozy multimodalne wykorzystujemy całą infrastukturę, którą mamy do dyspozycji: teminale kolejowe, magazyny konsolidacyjne, porty morskie i lotnicze, agencje celne i t.d., co daje nam olbrzymie możliwości realizacji chematów dostawy różnego stopnia trudności z każdego punktu świata.

Etapem w przewozie ładunku zbiorczego jest magazyn konsolidacyjny, gdzie ładunek zostaje odebrany pod kontrolą naszych pracowników, którzy dokonują niezbędnej obsługi magazynowej (opakowania, oznakowania, inwentaryzacji i t.d.) i przygotowują ładunek do wysyłki.

Na niektóryc kierunkach przewozów lotniczych od razu układamy ładunki na palety i ładujemy do kontenerów linii lotniczych. Są ładowane do samolotu bez następnego przeładunku w terminalu lotniska. To zwiększa bezpieczeństwo ładunku, szczególnie jeżeli to jest ładunek kruchy.

Już przećwiczyliśmy schematy multimodalne dostawy ładunków zbiorczych z Ameryki Południowej, USA, Kanady, Turcji, Tajwanu, Chin, Hongkongu, Indii i innych krajów.

***

Dział ładunków zbiorczych TELS to precyzyjne technologie szybkiej i niezawodnej dostawy ładunków z każdego miesca świata.

Zawsze jesteśmy gotowi udzielić konsultacji naszym Klientom i zaproponować optymalny schemat dostawy ładunku z uwzględnieniem Państwa preferencji i priorytetów!