Sektor logistyczny we Francji spada

Opublikowano najnowszą wersję Barometru Transportu Towarowego i Logistyki, przygotowanego przez francuski związek zawodowy transportu i logistyki TLF.

Wyniki raportu podkreślają wiele wyzwań stojących przed francuską branżą logistyczną, od spadku drogowego transportu towarowego po zakłócenia w transporcie kolejowym, spowolnienie w sektorze transportu śródlądowego oraz znaczne spowolnienie działalności związanej z magazynowaniem i przechowywaniem towarów.

W drugim kwartale 2023 r. wolumen francuskiego transportu drogowego spadł o 4,7% rok do roku. W porównaniu z poprzednim kwartałem odnotowano spadek o 6,4%, co pociągnęło za sobą redukcję zatrudnienia i spowodowało utratę 4 300 pracowników w samym drugim kwartale (spadek o 1%). Upadłości w sektorze również wzrosły o 20% rok do roku. Niestety, sytuacja nie ulegnie poprawie do końca tego roku, czytamy w raporcie.

Kolejowy ruch towarowy doświadczył poważnych zakłóceń w pierwszym kwartale, głównie z powodu strajków przeciwko reformie emerytalnej. Pomimo skromnego ożywienia o 11% w drugim kwartale w porównaniu z poprzednim kwartałem, kolejowe przewozy towarowe pozostają o 18% niższe niż rok wcześniej.

W pierwszej połowie 2023 r. spadek aktywności w żegludze śródlądowej osiągnął 14% rok do roku.

W segmencie przewozów morskich połączenie globalnego popytu i nadwyżki zdolności przewozowych firm żeglugowych utrzymywało stawki frachtowe na stosunkowo niskim poziomie. Francuskie porty morskie doświadczyły ożywienia w drugim kwartale po trudnym pierwszym kwartale naznaczonym strajkami przeciwko reformie emerytalnej. Ożywienie było spowodowane przede wszystkim wznowieniem importu, zwłaszcza w sektorach węglowodorów i handlu samochodami. Niemniej jednak aktywność kontenerowa pozostała słaba, z 0,7% spadkiem w II kwartale w porównaniu do I kwartału; rok do roku odnotowano znaczny spadek o 12,7%.

Sektor transportu lotniczego wykazuje oznaki powolnego, ale stałego ożywienia. W szczególności ceny biletów lotniczych we Francji znacznie spadły w drugim kwartale 2023 r., spadając o 26% rok do roku.

Źródło: trans.info