Spadek aktywności biznesowej w Europie, wzrost siły nabywczej konsumentów

Na początku czwartego kwartału aktywność biznesowa w strefie euro nadal spadała. Według wstępnych szacunków Hamburg Commercial Bank (HCOB) i S&P Global, złożony wskaźnik PMI spadł w październiku do najniższego od trzech lat poziomu 46,5 punktu z 47,2 punktu we wrześniu. (Przypominamy, że wartość wskaźnika powyżej 50 punktów oznacza wzrost aktywności biznesowej, a poniżej - jej spadek).

Spadek aktywności biznesowej w strefie euro jest w dalszym ciągu spowodowany restrykcyjną polityką monetarną EBC, a także ogólną kondycją globalnej gospodarki. Eksperci ankietowani przez Bloomberga spodziewają się, że wkład w spadek aktywności może mieć również rosnący koszt surowców energetycznych z powodu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie - region ten, należy przypomnieć, odpowiada za jedną trzecią światowego handlu ropą naftową.

Indeks PMI w przemyśle w październiku spadł do 43 pkt z 43,4 pkt miesiąc wcześniej. Wpływ na indeks wywarł znaczny spadek liczby nowych zamówień zauważa S&P Global. W październiku spadek w sektorze usług przyspieszył: indeks aktywności biznesowej był najniższy od dwóch i pół roku - 47,8 pkt z 48,7 we wrześniu.

***

Według raportu firmy badawczej GfK, w 2023 r. siła nabywcza przeciętnego Europejczyka wyniesie 17,7 tys. euro, co oznacza wzrost o 5,8%. Firma oszacowała łączną siłę nabywczą Europejczyków w 2023 r. na 12,1 mld euro.

Na pierwszym miejscu pod względem siły nabywczej znajdują się mieszkańcy Liechtensteinu - 68,8 tys. euro, co stanowi prawie czterokrotność średniego poziomu europejskiego. Kolejne miejsca zajmują Szwajcaria (49,6 tys. euro) i Luksemburg (40,9 tys. euro). W pierwszej dziesiątce znalazły się także Islandia, Dania, Irlandia, Austria, Norwegia, Niemcy i Wielka Brytania.