Stały spadek na rynku przewozów lotniczych

Najnowsze dane opublikowane przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) wskazują, że zapotrzebowanie na przewozy lotnicze w kwietniu spadło o 11,2% w porównaniu z kwietniem 2021 r., a ruch międzynarodowy był o 10,6% niższy niż rok wcześniej.

Popyt...

Wolumen nowych zamówień eksportowych - skuteczne narzędzie prognozowania popytu na przewozy towarowe – zmniejsza się na wszystkich rynkach regionalnych z wyjątkiem USA.

Popyt na lotnicze przewozy towarowe w regionie Azji i Pacyfiku zmniejszył się znacznie bardziej, niż w innych regionach - w kwietniu o 15,8%.

Europejscy przewoźnicy zmniejszyli w ubiegłym miesiącu wolumen przewozów towarowych o 14% w ujęciu rocznym, przy czym popyt na trasach wewnątrzeuropejskich spadł o 25% w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Przewoźnicy z Bliskiego Wschodu przewieźli w kwietniu o 12% mniej pasażerów niż rok wcześniej.

Popyt na przewozy lotnicze w Ameryce Północnej spadł w kwietniu o 6,6% w ujęciu rocznym: gwałtowny spadek popytu na towary z Azji został częściowo zrównoważony przez wzrost w innych kierunkach handlowych, w tym w Europie.

…i podaż

Podaż mocy produkcyjnych w kwietniu była o 2% niższa niż w kwietniu 2021 r. (o 1,2% niższa w działalności międzynarodowej). Zmniejszenie podaży w Europie wynika z trwającego konfliktu zbrojnego na Ukrainie: kilka dużych rosyjskich linii lotniczych zostało zmuszonych do wycofania się z rynku.

Restrykcje związane z kwarantanną w Chinach spowodowały niedobory siły roboczej i konieczność odwoływania lotów.