Stawki spotowe za transport drogowy w Europie stały się niższe, niż stawki kontraktowe

Według raportu za drugi kwartał 2023 r. opublikowanego na stronie internetowej Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU), wskaźnik stawek frachtu drogowego dla Europy spadł o 0,2 punktu kwartał do kwartału. Wskaźnik stawek spotowych spadł o 3,5 punktu kwartał do kwartału. Ustalenia opierają się na zbiorze danych pochodzących od trzech firm: Upply, Transport Intelligence (TI) i IRU.

Taka sytuacja, w której stawki spotowe spadły poniżej stawek kontraktowych, ma miejsce po raz pierwszy w ciągu ostatnich 6 lat. Jeśli spojrzymy na dane w ujęciu rocznym, sytuacja wygląda następująco: indeks stawek spotowych spadł o 7,5 punktu, podczas gdy indeks stawek kontraktowych pozostaje wyższy o 2,8 punktu.

Jak pokazują dane, krótkoterminowy popyt na transport spada, wraz za nim spada popyt na dystrybucję towarów w całej Europie. Sytuacja ta ostatecznie prowadzi do dalszego spadku stawek frachtowych na rynku spotowym.

Tymczasem ceny transportu drogowego w Europie pozostają średnio o 12-15 procent wyższe niż przed pandemią, zauważa Thomas Larrier, dyrektor generalny Upply.

Źródło: trans.info