Strajki we Francji zakłócają łańcuchy dostaw w UE

Protestujący przeciwko reformie emerytalnej we Francji przeprowadzili ukierunkowane działania destabilizujące żeglugę na śródlądowych drogach wodnych tego kraju (w tym na Renie) i celowo tworzyli przeszkody w swobodnym przepływie towarów - wynika ze wspólnego oświadczenia Europejskiego Stowarzyszenia Armatorów (ESC) i Europejskiego Związku Operatorów Barkowych (EBU).

Masowe protesty przeciwko reformie emerytalnej we Francji trwają od początku ubiegłego miesiąca. W marcu Reuters cytując niemiecki urząd ds. dróg wodnych i żeglugi (WSA), informował, że protestujący blokowali śluzy w Strasburgu i Markkolsheim, powodując szerokie zakłócenia w ruchu statków na odcinkach Renu we Francji, Niemczech i Szwajcarii.

Jak wynika z apelu ESC i EBU do Komisji Europejskiej, wiele statków jest nadal zablokowanych pomiędzy dwoma kompleksami śluz.

Organizacje wzywają Komisję Europejską do podjęcia działań i zobowiązania Francji do przestrzegania międzynarodowej konwencji regulującej żeglugę na Renie, która zobowiązuje każde państwo do zapewnienia niezakłóconej żeglugi na swoim terytorium.