Straty przewoźników lotniczych spadną, podobnie jak wolumeny przewozów

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych  (IATA) przewiduje, że w 2022 roku przychody z ruchu pasażerskiego osiągną 438 mld dolarów, a w 2023 roku przekroczą 520 mld dolarów. Dla porównania, w 2021 roku wartość ta wynosiła 239 mld dolarów, a w 2020 roku 189 mld dolarów.

W 2022 roku straty netto linii lotniczych spadną do 6,9 mld dolarów z 42 mld dolarów straty w 2021 roku. Na rok 2023 zrzeszenie prognozuje niewielki zysk branży w wysokości 4,7 mld dolarów netto - pierwszy od 2019 roku, kiedy to łączne zyski linii lotniczych wyniosły 26,4 mld dolarów.

Jednocześnie IATA szacuje, że globalny rynek cargo przewozów lotniczych skurczy się w tym roku o 8%, a w 2023 roku straci kolejne 4%.

Przychody przewoźników lotniczych z operacji cargo spadną w przyszłym roku o prawie jedną czwartą, do 149,4 mld USD. Rentowność działalności będzie w tym roku o 7,2% wyższa niż w 2021 roku, a w przyszłym roku spadnie o 23%.