Studium przypadku: optymalizacja schematu dostaw ładunków weterynaryjnych z Francji do Rosji w warunkach ograniczeń w pracy służby weterynaryjnej dostawcy.

разрешения

Grupa TELS wykonuje dla swoich Klientów dostawy ładunków transportem  międzynarodowym, w tym również ładunków, wymagających posiadania certyfikatów weterynaryjnych do przekroczenia granicy krajów EUG. Zgodnie z zasadami wykonywania takich przewozów, certyfikat weterynaryjny wystawiany jest przez lekarza weterynarii po dokonaniu inspekcji i koniecznych badań towaru, załadowanego do samochodu.

Ale co zrobić, jeśli służba weterynaryjna dostawcy wystawia certyfikaty tylko w czwartki i piątki, a dostawca prosi o równomierne podstawianie pojazdów pod załadunek w ciągu całego tygodnia? W tym przypadku samochód, załadowany w poniedziałek czy wtorek, musi stać przez 3-4 dni w oczekiwaniu na certyfikat.

Specjaliści Grupy TELS otrzymali zadanie – opracować optymalny schemat dostaw karmy dla zwierząt domowych z Francji do Rosji z uwzględnieniem poniższych warunków:

  • harmonogram wystawiania certyfikatów weterynaryjnych – 2 razy w tygodniu;
  • dostawca prosi o równomierne podstawianie samochodów pod załadunek w ciągu całego tygodnia;
  • przebywanie kierowców we Francji w sytuacji wymuszonego oczekiwania generuje wysokie koszty dodatkowe.


Opracowanie schematu dostaw

Pomysł na optymalizację schematu dostaw wyglądał następująco:
1. Załadunek samochodu odbywa się w dowolnym dniu tygodnia, i tego samego dnia odbywa się konieczna inspekcja towaru przez lekarza weterynarii bez wystawiania certyfikatów, a następnie samochód udaje się na granicę UE z krajem EUG, gdzie oczekuje na swoje dokumenty.
2. Kierowca samochodu, który ładuje się w dniu wystawienia certyfikatów, zabiera ze sobą wszystkie certyfikaty, dowozi je do granicy, rozdaje pozostałym kierowcom ich certyfikaty, z którymi wszyscy następnie jadą do miejsca przeznaczenia.
3. W razie konieczności przyśpieszenia dostawy, po certyfikaty jest wysyłany kurier z samochodem osobowym.

Załadunek samochodów w ciągu tygodnia z inspekcją lekarza weterynarii bez wystawiania certyfikatu

Takie rozwiązanie okazało się korzystne zarówno dla dostawcy, jak również kierowców, ponieważ kumulowanie dużej liczby samochodów w dni wystawiania certyfikatów powodowało kolejki na miejscu załadunku. Niektóre samochody mogły nie zdążyć załadować się i uzyskać certyfikaty w dniu przybycia na magazyn dostawcy.

Wysyłanie samochodów do Polski i oczekiwanie na dokumenty

Postój samochodów we Francji wiąże się z dużymi kosztami, ponieważ francuskie prawo nie pozwala na pobyt kierowcy w kabinie samochodu bez przerwy ponad dwa dni – następnie powinien on odpoczywać w hotelu. W Polsce wymagania w kwestii odpoczynku kierowców są znacznie łagodniejsze, i jeśli angażować w dostawy polskich kierowców, to zaproponowane rozwiązanie jest najlepsze: samochody są odstawiane na parking, a kierowcy oczekują na certyfikaty odpoczywając w domu.

Dostawa certyfikatów kurierem

Jeśli z jakichkolwiek przyczyn należałoby skrócić czas oczekiwania samochodów w Polsce, po odbiór certyfikatów wysyłany jest kurier z samochodem osobowym. Kurier odbiera certyfikaty od dostawcy lub od kierowcy samochodu ciężarowego, który te certyfikaty wiezie, i szybko dostarcza je oczekującym kierowcom.

Wynik optymalizacji schematu logistycznego

Dzięki znalezionym rozwiązaniom w zakresie optymalizacji procesu dostaw, Klient uzyskał poniższe korzyści:

  • obniżkę ceny transportu poprzez zmniejszenie kosztów postoju kierowców we Francji;
  • przyśpieszenie dostawy w przypadku powstania takiej potrzeby.


Dostawca otrzymał korzystniejszy harmonogram ładowania pojazdów, a kierowcy, będący obywatelami Polski, uzyskali bardziej komfortowy tryb oczekiwania, czyli odpoczynek w domu.